Domů » Ekologická vesnice » Moštárna

Historie a financování moštárny

Moštárna byla vybudována v roce 2000 díky spolupráci s lucemburskou nadací Hëllef fir d’Natur a s podporou lucemburského ministerstva životního prostředí.

V dalších letech se pak za podpory Nadace Veronica (vlastníka moštárny) a Ministerstva zemědělství ČR rozrostla o nový sklad a lisovnu.

Moštárnu provozuje společnost Moštárna Hostětín s.r.o. Ta naplňuje cíle Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat - rozvíjet ovocnářství v Bílých Karpatech, zachovat jedinečný genofond krajových odrůd ovocných dřevin a rozvíjet zpracování místní ovocnářské produkce. Navazuje na projekt mapování a záchrany krajových odrůd ovoce v Bílých Karpatech, do kterého se na počátku 90–tých let 20. století zapojili jednotlivci a nevládní organizace sdružené pod hlavičkou Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat.

Přečtěte si podrobněji o historii moštárny.