Titulní stránka » Nabídka programu

Hospodaření s vodou v domě a na pozemku - workshop

Tato akce již proběhla.

Termín: 21. 8. 2015 od 16.00 do 23. 8. 2015 13.00
Místo konání: Hostětín

Rámcový přehled témat:

  • Klimatická změna – dopad na zdroje vody a hospodaření s vodami
  • Hospodaření s dešťovou vodou, možnosti využívání v domech a bytech, kvalita vody a možnosti čištění
  • Odpadní vody, znečištění, možnosti čištění, využití přírodních způsobů čištění, recyklace odpadní vody, možnosti využívání v domech a bytech
  • Kvalita šedé vody, její recyklace, čištění a možnosti využití
  • Problematika kalů z čištění vod, jejich zatížení, možnosti zpracování, nakládání s nimi
  • Kompostování domovních odpadů a odpadů z čištění vod - kompostovací toalety, toalety s oddělením moči, co a jak kompostovat, znečištění kompostů, možnosti využití kompostů
  • Netradiční systémy odvádění a čištění vod
  • Praktické ukázky v Hostětíně
  • Exkurze po modelových ekologických projektech v Hostětíně (pasivní dům, kořenová čistírna odpaních vod, výtopna na biomasu, Hostětínská moštárna, šetrné veřejné osvětlení...)

 

Harmonogram:

 

21.8. pátek 16 - 19 h uvnitř: teoretický úvod: klimatická změna, hospodaření s vodou, odpadní vody - čištění - přírodní způsoby, separace a recyklace vod; diskuse; očekávání účastníků; jejich zkušenosti
    19 h   večeře
22.8. sobota 8 - 9 h snídaně
    9 - 13 h terén: domovní KČOV Slavičín (s cestou auty cca 1,5 hodiny), obecní KČOV Hostětín (s cestou pěšky cca 1 hodina), měření kvality vody, kaly a odpady na místě; možnosti recyklace odpadní vody, šedé vody - vždy na místě probrat možnosti, řešení
    13 - 14 h oběd
    14 - 19 h uvnitř: odpady - kompostování; terén: komposty, založení kompostu, využití dešťovky, uvnitř: diskuze výsledků a poznatků
       
23.8. neděle 8 - 9 h snídaně
    9 - 12 h terén: exkurze modelové projekty, měření kvality vody - potok, rybník, dešťovka - vztah k produkci vod a vypouštěnému znečištění
    12 - 13 h oběd

 

Lektoři:

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
Zabývá se zejména problematikami eliminace znečištění odpadních vod z malých bodových (do 1000 EO), difúzních a plošných zdrojů znečištění, využití extenzivních technologií pro čištění odpadních vod a čištění znečištěných povrchových vod a smyvů. Dále se zabývá problematikou komplexního sledování a hodnocení stavu a jakosti vod a vodních a mokřadních ekosystémů, revitalizací říční krajiny, vodních toků a malých vodních nádrží.
Podílí se na vedení a řešení výzkumných projektů a komerčních zakázek spojených s uvedenými tematikami. Je členem CzWA, IWA, absolventem certifikovaného kurzu vzorkování. Pedagogická činnost: vedení a oponování diplomových a disertačních prací (Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze), odborné exkurze, stáže pro studenty.
Dlouhodobá odborná spolupráce s Global Water Partnership CEE a s ČSOP Veronica Brno.
Autor nebo spoluautor několika užitných vzorů, funkčních vzorků a poloprovozů.

Ing. Tereza Hnátková (roz. Hudcová), Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny VaV Dekonta, a.s. v pozici projektový manager. Bioinženýr s 5-ti letou praxí v oboru. Doktorské vzdělání v oboru Biochemie a biotechnologie. Dosavadní participace na řešení osmi výzkumných projektů zaměřených zejména na nakládaní s odpadními vodami, vzduchem a kontaminovanou půdou – z toho čtyřikrát jako odpovědný řešitel. Odpovědný řešitel komerčních zakázek - výstavba kořenových čistíren odpadních vod pro obce a středně velké producenty odpadních vod.

Místo konání:

Centrum Veronica, Hostětín 86 ( Jak se k nám dostanete? )

Ubytování:

Ubytování v penzionu Centra Veronica v 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.  Dům je obklopen rozlehlým sadem, který je certifikován jako ukázková přírodní zahrada. Centrum Veronica je postavenou v enegeticky pasivním standardu a byla mu udělena licence k používání ekoznačky Ekologicky šetrná služba v kategorii turistické ubytovací služby. Cena ubytování od pátku do neděle je zahrnuta v ceně workshopu.

Stravování: 

Vaříme převážně z bio-potravin, z fair trade produktů a místních surovin z našeho regionu. Snídaně formou švédského stolu, vegetariánský obědy včetně polévky a vegetariánské večeře. V ceně workshopu je zahrnuta plná penze a pitný režim od páteční večeře do nedělního oběda. 

Cena kurzu: 

1 500 Kč 

Cena zahrnuje: program, ubytování (2 noci) a celodenní stravování (2 x plná penze). 

Registrace na akci: 

Na kurz je nutno se předem přihlásit. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity, nejpozději však do 17. srpna 2015. V případě problémů s registračním formulářem kontaktujte prosím organizátorḱu akce.

 

Akce se koná v rámci projektu Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitostPodpořeno grantem z Islandu, Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Další informace k tématu: Resilience

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!