Domů

Hostíme velvyslance USA

Velvyslanec USA, Andrew H. Schapiro, oslavil Den Země v Hostětíně, spolu s Ekologickým institutem Veronica. Prohlédl si ekologické projekty v obci a na Den Země (22. dubna 2015) tak ocenil přínosy hostětínských aktivit pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Podívejte se na fotky z akce. A než si přečtete zprávu, můžete se podívat na reportáž z návštěvy.

 Se starostou obce a zástupci Ekologického institutu Veronica se velvyslanec setkal u obecní výtopny na biomasu. Zde hostětínští demonstrují téma ochrany klimatu, kdy místní výtopna ročně ušetří na 1200 tun oxidu uhličitého - plynu, který zesiluje skleníkový jev a přispívá ke globální změně klimatu.

 „S panem velvyslancem jsme hovořili o roli neziskových organizací v ČR na poli udržitelného regionálního rozvoje, udržitelné energetiky a prosazování ekologických inovací. Dále jsme diskutovali o ochraně klimatu na lokální úrovni, místní ekonomice a jejích přínosech k rozvoji místních pracovních příležitostí“, sděluje k obsahu rozhovorů ředitelka Ekologického institutu Veronica, Yvonna Gaillyová. „I vzhledem k tomu, že dnes slavíme Den Země, jsme ale nezůstali jen u místní úrovně. Dotkli jsme se i očekávaného projevu prezidenta Obamy, který na Floridě při příležitosti Dne Země pronese významnou řeč potvrzující, že lidská činnost je příčinou změny klimatu a že k jejímu zmírnění musí lidstvo přistoupit bezodkladně. Například přechodem na využívání obnovitelných zdrojů energie.“

 Návštěva pokračovala prohlídkou pasivního domu Centra Veronica, kde probíhají vzdělávací aktivity a který slouží i jako ekologický penzion. Na oslavu Dne Země si velvyslanec připil hostětínským biomoštem se žáky ze základní školy Vlčnov, kteří přijeli na výukové programy o přírodní zahradě a o tradičních řemeslech. Sledoval tak v praxi ukázku ekologického vzdělávání naší nejmladší generace.

 Se svými průvodci se Schapiro posléze odebral do ukázkové přírodní zahrady a sadu starých odrůd ovoce. „U historické sušírny ovoce jsme našemu hostu představili naši činnost v ovocnářství, pěstování a zpracování ovoce - což je tradiční hospodaření v našem regionu, které nyní opět ožívá“, říká manažer Moštárny Hostětín s.r.o., Radim Machů. Nechyběla ani ochutnávka různých druhů biomoštů s příchutěmi, které jsou sortimentem moštárny.

 K dalším ekologickým projektům v obci patří kořenová čistírna odpadních vod, obecní výtopna na biomasu, využívání solárních technologií pro ohřev teplé vody a výrobu elektřiny, šetrné veřejné osvětlení a činnosti na podporu udržitelného cestovního ruchu – netradiční naučné stezky v krajině. Tyto projekty a instalace si ročně prohlédne na sedm tisíc návštěvníků.

 „O ochraně klimatu a udržitelném rozvoji se k nám jezdí učit lidé nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Jedinečnost hostětínského prostředí spočívá v tom, že se zde zájemci mohou učit nejen teorii, ale zároveň vše vidět v praxi a všechny technologie si, tak říkajíc, osahat. A to platí nejen pro odborníky, ale i laiky, z řad dospělých i dětí, které k nám jezdí“, říká o vzdělávacích programech Centra Veronica jeho ředitelka Marie Křiváková.

 Ekologický institut Veronica, který působí v Brně a v Hostětíně, je hlavní hybnou silou hostětínských projektů. Udržitelný rozvoj, který obci přinesl čistější ovzduší, úspory energie, levnější a ekologickou energii z obnovitelných zdrojů, částečnou energetickou soběstačnost a mnohé pracovní příležitosti, je nadějí pro budoucnost. „Hostětínskou cestu můžeme považovat za standard, za příklad perfektně propracované ekologické infrastruktury dosažitelné dnes běžně zvládnutými a dostupnými technologiemi. Každá obec v Česku by jej mohla a měla následovat. Snažíme se o to šířením dobrých příkladů v dalších mikroregionech“, shrnuje činnost Ekologického institutu Veronica jeho ředitelka Yvonna Gaillyová.

 Podobně jako velvyslanec Schapiro ocenil aktivity v Hostětíně  i princ Charles, od jehož návštěvy v obci právě uplynulo 5 let.