Domů » Foto/video

Letní škola udržitelného rozvoje 2008

9.-13.6.2008, Hostětín Letní škola představila 21 účastníkům metody, nástroje a konkrétní projekty udržitelného rozvoje. Přednášky a diskuse se soustředily na rozvoj venkova, místní akční skupiny, regionální značky a slavnosti a základy komunitního plánování.