Titulní stránka » Nabídka programu

Letní škola zeleného podnikání a biozemědělství

Tato akce již proběhla.

Termín: 31. 8. 2014–5. 9. 2014
Místo konání: Hostětín

Garant LŠ:

Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Spolupracující organizace:

ZO ČSOP Veronica

Cíl a náplň:

Během šesti-denní letní školy zeleného podnikání a biozemědělství se seznámíte s alternativními možnostmi podnikání v tomto oboru. Region Bílé Karpaty s ekovesnicí Hostětín je vhodná lokalita k návštěvě biozemědělců, biosadařů a k návštěvě tzv. green business. Absolvujete interaktivní přednášky (jak si založit vlastní firmu, právní základy), exkurze (návštěva moštárny, biozemědělců, sadařů, prohlídka modelové vesnice Hostětín) a workshopy (praktická ukázka půdní sondy). V týmech budete zpracovávat návrhy na zlepšení podniků, které navštívíme. Navíc bude náplň LŠ provázet zážitkový program navazující na její aktivity vedený zkušenými lektory.

Předpokládaný harmonogram:

Podívejte se na podrobný loňský harmonogram. Oproti minulému ročníku předpokládáme menší změny na základě zpětné vazby od studentů. Na předběžný letošní harmonogram se můžete podívat zde.

Potkáte zajímavé studenty z různých oborů, kteří chtějí environmentálně podnikat, vynikající lektory z praxe a kouče.
Navštívíte příklady dobré zelené podnikatelské praxe (bioovocnáři, biozemědělci, ředitel ekomoštárny), zajímavé Centrum Veronica Hostětín.
Získáte jedinečné znalosti v oblasti environmentálních podnikání a ekologického zemědělství, certifikát potvrzující absolvování letní školy a studenti FSS 8 kreditů.

Pro koho je LŠ určena:

LŠ se mohou zúčastnit studenti a studentky prezenčního bakalářského studia všech fakult MU.

Místo konání:

Centrum Veronica, Hostětín 86, Zlínský kraj ( Jak se k nám dostanete? )

Jak se na LŠ přihlásit:

Počet míst je limitován. Registrovat se můžete přes online přihlášku nejpozději do 1. 5. 2014 nebo do naplnění kapacity.

Vybraní přednášející, kouči a lektoři:

doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D.
Po absolvování gymnázia a Agronomické fakulty VŠZ v Brně pracoval v letech 1977 – 1992 jako agronom v Agrochemickém podniku v Kroměříži, v letech 1992 – 2000 ve VÚ Obilnářském tamtéž. Od roku 1994 do roku 2013 učil půdoznalství na fakultě, kde vystudoval. Od dob kdy praktikoval jako agronom, věděl, že zemědělské velkovýrobní technologie „nedělají půdám dobře.“ Za životní poslání považuje výzkum vztahu člověka k černozemím a naopak. Publikoval přes 300 článků a šest monografií. V pedagogické činnosti svého oboru považuje za prioritní studium v terénu a diskuzi posluchačů s vyučujícím.

RNDR. Yvonna Gaillyová
Vystudovala odbornou fyziku na Přírodovědné fakultě Univerzity J. E. Purkyně. Tamtéž obhájila titul CSc. V oboru optické vlastnosti tenkých vrstev. V roce 1991 začala profesionálně spolupracovat s ČSOP Veronica, a to založením první ekologické poradny v Československu. Od roku 1997 je ředitelskou profesionálního pracoviště ZOČSOP Veronica – Ekologického institutu Veronica. Mj. se zabývá tématem pasivních domů či centrem modelových ekologických projektů pro venkov (Centrum Veronica) v Hostětíně a zejména té části, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie a úsporami a která slouží ochraně klimatu. Realizovala velký investiční projet – stavbu Centra v Hostětíně, které je první českou veřejnou budovou postavenou v pasivním standardu. Externě vyučuje na Katedře environmentálních studií FSS MU.

doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Působí na Katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ve své výzkumné činnosti se věnuje dvěma hlavním oblastem: tzv. zpětným tokům (viz také reverzní logistika) a marketingovému výzkumu, se kterým má zkušenosti i na mezinárodní úrovni. Tyto zájmy se pak odráží i jeho výukové činnosti: vedle předmětů jako jsou logistika, provozní management či systémy řízení podniku vyučuje marketingový výzkum.

Ing. Milan Drgáč
Je akreditovaným poradcem MZe ČR pro ekologické zemědělství a pro zemědělství a ochranu přírody a krajiny, členem rady PRO – BIO Svazu ekologických zemědělců se sídlem v Šumperku a správcem PRO–BIO Regionálního centra Bílé Karpaty. Již jako vedoucí hospodářství Státního statku MSP na Starém Hrozenkově v roce 1987 začal hledat způsob hospodaření v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, který by byl v souladu s přírodou a vyhovoval požadavkům prosperujícího podniku i požadavkům ochrany krajiny. Později zde začal obhospodařovat prvních 100 ha půdy ekologickým způsobem v Československé republice. V této době také spoluvytvářel platformy ekologického zemědělství, které vedly ke vzniku Svazu ekologických zemědělců v Šumperku. Při své práci vychází hlavně z myšlenek Rudolfa Steinera a dlouholetých zkušeností našich i zahraničních ekologických zemědělců. V současnosti se snaží naplnit svou vizi harmonického zemědělství v souladu s přírodou a zdravých potravinách poradenstvím a vedením ekologických zemědělců v Bílých Karpatech, Zlínském a Jihomoravském kraji. Snahou je také pomoci vytvořit v tomto duchu dlouhodobou koncepci ekologického zemědělství nejen pro tyto kraje, ale i Českou republiku.

Mgr. Vendula Zahumenská
V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička. V současnosti dokončuje doktorské studium na Právnické fakultě MU, kde se věnuje problematice zapojení veřejnosti do územního plánování. Externě vyučuje na Katedře environmentálních studií FSS MU.

Mgr. Václav Wortner
Instruktor, lektor, psycholog, učitel jógy a herec improvizačního divadla. V Outward Bound - Česká cesta je instruktorem firemních kurzů, zaměřuje se na rozvoj malých týmů a na kurzy v angličtině a němčině pro mezinárodní týmy. V Prázdninové škole Lipnice připravuje a vede kurzy pro školní kolektivy, univerzitní studenty a mladé lidi z dětských domovů. Jako lektor se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností a schopnosti vedení lidí. Jeho doposud největší výzvou v profesním životě bylo vedení kurzu osobního rozvoje v nepálském Himálaji. Vystudoval psychologii, environmentální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jógu studoval 5 měsíců v Indii. Pracoval jako koordinátor dvou dvouletých mezinárodních vzdělávacích projektů. Mluví anglicky, španělsky, německy, rusky a maďarsky.

Mgr. Jan Labohý
Lektor, facilitátor, kreativní snílek. Jako lektor Outward Bound - Česká cesta spolupracuje na vytváření nových produktů v oblasti rozvoje týmové spolupráce. V Prázdninové škole Lipnice připravuje experimentální kurzy osobního rozvoje pro dospělé. Spolupracuje s řadou neziskových organizací v oblasti změny klimatu (Veronica, Centrum pro dopravu a energetiku), tři roky byl vedoucím kampaně Hodina Země v České republice. Připravil a realizoval řadu zahraničních projektů neformálního vzdělávání mládeže. Vystudoval politologii, mediální studia a environmentalistiky. V rámci doktorského studia Humanitní environmentalistiky se zaměřuje na problematiku představ o budoucnosti. Rád se směje a ve volném čase bloumá po horách, hraje improvizační divadlo a tančí swing.

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Mgr. Petra Orsáková
hostetin@fss.muni.cz
tel: 549 495 486
Joštova 10, Brno, kanc. č. 310
http://humenv.fss.muni.cz/