Domů

Máme otevřeno i o víkendech, těšíme se na vás

V době letních prázdnin 2018 máme otevřeno každý víkend od 10 do 17 hodin. Přijeďte si na mošt, posedět v přírodní zahradě Centra Veronica, projít se po naučné stezce Naokolo Hostětína, najít poklad, bádat v lese, prohlédnout si ekologické projekty a sochy v krajině anebo jen tak...

Rádi vám půjčíme (či prodáme s sebou) mapu okolí Hostětína s vyznačením naučných stezek. Nabídneme vám pracovní listy, díky které vás zábavnou formou provedou Hostětínem anebo jeho okolím. K dispozici jsou tyto pracovní listy:

 • Přírodní zahrada (pracovní list k vyplnění)
 • Švihácká hledačka - Švihácká hledačka představuje tradiční řemeslo, kterým byl zdejší kraj proslulý – a to miškářství neboli šviháctví. Místní muži odcházeli do světa miškovat (tedy kastrovat) dobytek – a zdejší ženy zde zůstávaly samy. Hledačka živou formou a ve verších popisuje, jak se jim žilo.
 • Živ-li´s s živly (Ekohledačka - poznávání ekologických projektů) 
  Představíme vám naše ekologické projekty, ovšem zcela jinak. Jako živly, které oživují obec. Voda, oheň, vzduch, země, pokud je člověk umí šikovně využít, mohou umožnit obci její rozvoj a dávají jí život. Hledačka poetickou formou a ve verších ukazuje na velmi těsné propojení ekologické infrastruktury v obci s přírodou a jejími dary.
  Trasa je vedená po zpevněných i polních cestách. 
 • Jabloně - Sedm zastavení o původu jabloní, pěstování jabloní člověkem, různorodosti odrůd, využití jablek, jejich zpracování i symbolice. Pro děti jsou tu ke čtení či poslechu příběhy a pro čilé ruce, nožky a hlavy úkoly, k jejichž splnění si v Centru Veronica můžete vypůjčit batůžek s pomůckami.
  Trasa je vedená lesem a loukou, bude se hodit obuv do terénu.
 • Badatelská stezka "Vlez v les" - Pojďte bádat do přírody a poznávat místní krajinu. Seznámíte se lesním pamětníkem, který na krajinu vzhlíží přes sto let. Zjistíte, že mrtvé stromy dávají lesu život. Prozkoumáte život na pasece i v prameništi. Budete se kochat pohledem do korun stromů, měřit jejich výšku a odhadovat věk lesních bukových velikánů. A poznáte i to, jak je lesní prostředí ovlivněno člověkem. Inu – za dvě hodinky poznáte náš les natolik, že se stane vaším důvěrným kamarádem…
  Stezka má 6 zastavení a potřebujete k ní pracovní listy (stáhněte si je z pravého sloupce anebo vyzvedněte vytištěné v Centru Veronica) a batůžek s pomůckami, který si můžete vypůjčit v Centru Veronica. Chcete-li si vypůjčení batůžku předem domluvit, tak volejte, pište :-) 

Všechny pracovní listy si můžete stáhnout v sekci Co dělat v Hostětíně anebo vytištěné vyzvednout v Centru Veronica.

Můžete si také koupit mošt či jiné regionální výrobky v našem obchůdku. Bohužel, o víkendech nezajišťujeme stravování ani není otevřený obchod s potravinami. Dovezte si zásoby s sebou a můžete si udělat piknik v zahradě :-)

 

Těšíme se na vás.