Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní

Mateřské školy

Vánoční programy - máme poslední dva volné termíny, neváhejte a objednávejte!

Tel: 771 123 394 od pondělí do čtvrtka mezi 8:30 a 14:00 nebo na jitka.datinska@veronica.cz

 

 

Zažijte kouzlo přírodní zahrady, vyprávění starých ovocných stromů, chuť moštu a tajemství domu žijícího ze slunce.

Vyberte si z následující nabídky programů pro školní rok 2023/2024. Nabízíme možnost realizace projektových dnů mimo školu.

 

Projektové dny v Hostětíně

Nabízené výukové programy s časovou dotací 180 minut (jiné programy po dohodě) je možné realizovat jako projektové dny (Šablony OP JAK).

Cena za žáka je 150 Kč

Při menším počtu než 16 žáků se na ceně dohodneme individuálně. 

 

Živá zahrada

Co roste a žije v přírodní zahradě a sadu? Jak bydlí třeba ježek nebo netopýr? Chceme na zahradě užovky? Přijďte se podívat, jak můžeme žít v souladu s přírodou. Žáci prozkoumají naši přírodní zahradu, porozumí její rozmanitosti a srovnají ji s jinými druhy zahrad. Budou objevovat úkryty živočichů a pochopí jejich význam a provázání s rostlinami i nejrůznějšími zahradními prvky.

2 hod. l 90 Kč/žák pro MŠ a 1. a 2. třída ZŠ

 

Piju mošty, což Ty?

Unikátní ovocnářský program probíhající v „jablečné sezóně“. Žáci se dozvědí o významu ovoce, pěstování ovocných stromů, o životě v ovocném sadu a ochutnají různé odrůdy jablek. Ručně si vylisují jablka a vyrobí mošt, kterým si připijeme na zdraví!

2 hod. l 100 Kč/žák l pro MŠ a 1. a 2. třída ZŠ. IX. – XI. měsíc

 

Les vůní, barev a zvuků (prožitkový program)

Víte, jak voní les? Kolik má barev a zvuků? Jak je drsný i jemný? Jaký je les z pohledu mravence? Pojďte s námi poznávat lesní tajemství, potkávat lesní velikány i zástupce mikrosvěta. Budeme zkoumat les všemi smysly, poslouchat, vnímat a malovat. Zaměříme se na rozvoj environmentální senzitivity – citlivosti a vnímavosti vůči všemu živému, ne na získávání znalostí. Program probíhá v lese.

3 hod. l 110 Kč/žák  l pro starší děti z MŠ, 1.-3. třída ZŠ  l IX. – X. a IV. - VI. měsíc

 

Živá voda

Jaký je rozdíl mezi živou a mrtvou vodou? Kde všude můžeme vodu v přírodě nalézt a co v ní žije? Ponoříme se do objevování tajemství vod potůčku protékajícího zahradou a odlovíme zajímavé živočichy. Možná budeme mít štěstí a prohlédneme se zblízka i raka! Společně přijdeme na to, zda je voda v potůčku čistá, nebo špinavá. Praktický program s prvky badatelsky orientovaného učení. 

2 hod. l 90 Kč/žák l pro MŠ a 1. a 2. třída ZŠl  IV. - X. měsíc

 

Co to bzučí za humny aneb ze života včel 

Pojďte s námi poznávat neobyčejný život včel medonosných. Program je plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům přiblíží fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci se naučí rozeznávat vývojová stádia včely, seznámí se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotoví výrobek. 

2 hod. 100 Kč/žák, 3 hod I 120 Kč/žák l  pro MŠ a 1. - 2. třídu ZŠ

 

Kouzlo Vánoc

Proč se slaví Vánoce? A jak se slavily v Bílých Karpatech v době našich prababiček? Program s kouzelnou atmosférou o adventních i vánočních tradicích a zvycích našich předků. Součástí je bohatá, voňavá tvořivá dílna, během které si žáci upečou vlastní vánočku a vytvoří vánoční výrobek. Na závěr si připijeme vánočním punčem s jablečného moštu.

3 hod. l 120 Kč/žák  l pro starší děti z MŠ a 1.-2. třídu ZŠ  l XI. – XII. měsíc

 

Velikonoční oslava

Oslava znovuzrození přírody i nejvýznamnější křesťanské svátky - to jsou Velikonoce. A co jim předchází? Program o téměř zapomenutých i současných velikonočních tradicích a zvycích s bohatou tvořivou dílnou, ve které si žáci upečou vlastní velikonoční nádivku s planými rostlinami a vyrobí si jarní výrobek.

3 hod. l 120 Kč/žák  l pro starší děti z MŠ a 1.-2. třídu ZŠ  l III. – IV. měsíc

 

Nabídka pro pedagogy

Nabízíme možnost konzultací / seminářů pro pedagogy na témata EVVO, badatelsky orientované vzdělávání pro MŠ a 1. stupeň ZŠ (akreditovaný seminář), vzdělávání k udržitelnému rozvoji.
Na ceně se dohodneme individuálně.

 

......................................................................................................................................................................................................................................

Programy, časová dotace, počet žáků

  • Výukové programy využijete při naplňování školních vzdělávacích programů, zejména v průřezovém tématu Environmentální výchova.
  • Programy jsou koncipovány pro skupinu 16 - 25 žákůMenší počty je potřeba konzultovat předem, při větším počtu mohou být děti rozděleny na dvě poloviny.
  • Programy jsou naceněny pro skupinu minimálně 16 žáků - tuto cenu škola platí i v případě menšího počtu žáků.
  • Programy probíhají v Centru Veronica , v přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní pestré krajině Bílých Karpat. Nabízíme je celoročně (kromě uvedených výjimek). 
  • V časové dotaci k programům je počítáno s krátkou přestávkou. K době strávené v Hostětíně připočítejte zhruba 30 minut k délce programu na čas k nákupu suvenýrů v našem obchůdku regionálních výrobků, toaletě, přezouvání apod.
  • Pracovníci Centra Veronica zodpovídají za přípravu a vedení programové části pobytu, za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor.

Co s sebou?

  • Pro většinu programů je potřeba oblečení do přírody a vhodná terénní obuv, v jarních a podzimních měsísích nepromokavá (část programu probíhá v zahradě, kde bývá dopoledne tráva mokrá od rosy). Do interiéru se hodí přezůvky.

Strava

  • K programu je možné, pokud není v závazné objednávce uvedeno jinak, si přiobjednat oběd (děti MŠ a 1. stupeň ZŠ – 130 Kč, 2. stupeň ZŠ a SŠ 160 Kč) nebo pouze polévku (40 Kč). Vaříme s využitím místních, BIO a fairtradových potravin. Vezměte si s sebou svačiny, v obci je sice malý obchod, ale s omezenou prodejní dobou.

Objednání programu a platba

  • Programy si objednávejte e-mailem nebo telefonicky. Po domluvě vám pošleme závaznou objednávkuPlatba probíhá po skončení programu podle skutečného počtu dětí v hotovosti nebo platbou na účet na základě faktury.

Další aktivity v Hostětíně, samoobslužné programy pro vás

  • Kromě programů vedených pracovníky Centra Veronica můžete využít naše samoobslužné programy –  pracovní list Živá zahrada, naučná stezka Naokolo Hostětína,  Sochy v krajině, hledačky (neboli questy)  - Švihácká hledačka a ekohledačka Živ-li's s živly, Jabloňová procházka, Hostětínské bludiště, geocaching (možnost zapůjčení GPS).

 Těšíme se na vás.

Programy objednávejte na 572 641 855,  771 123 394 od pondělí do čtvrtka mezi 8:30 a 14:00 nebo na jitka.datinska@veronica.cz

----------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz a www.mzp.cz

 

Kontaktní osoba

Bc. et Bc. Jitka Datinská

jitka.datinska@veronica.cz
771123394

v sekci Ke stažení