Titulní stránka » Nabídka programu

Mezioborová konference Udržitelná energie a krajina

Tato akce již proběhla.

Termín: 13. 2. 2013 od 10.00 do 14. 2. 2013
Místo konání: Hostětín

Tématem konference

je produkce a využívání biouhlu. Tak nazýváme biomasu zuhelnatělou za účelem aplikace do půd. Není to popel, oxidy či uhličitany kovů zbylé po úplném spálení biomasy, ale černý materiál tvořený zejména velmi porézní uhlíkovou kostrou, vzniklou z biomasy za teplot nad tři sta stupňů při omezeném až nulovém dodávání kyslíku. Kousky uhlu dostatečné velikosti se odedávna používají jako dřevěné uhlí

Tvorbou a aplikací biouhlu lze nejen velmi zlepšit vlastnosti půd, ale též bezpečně uložit obrovská množství uhlíku, zachyceného předtím fotosyntézou z ovzduší. Uhel po tisíciletí zlepšoval půdy v tropech. Úspěšné pokusy s jeho tvorbou a aplikací probíhají v mnoha zemích světa včetně zemí rozvojových. Je nejvyšší čas, aby se tak začalo dít i v Česku. K tomu je ovšem potřeba spolupráce lidí z mnoha oborů. Konference má sloužit k tomu, aby se poznali a navázali spolupráci. Konference se bude věnovat oběma aspektům:

Biouhel a ochrana klimatu

Takovéto užití biomasy je způsobem, jak využít fotosyntézu pro sekvestraci uhlíku ne na roky či desetiletí, ale na staletí až tisíciletí, a to všude, kde lze nějakou biomasu sklízet. Produkce uhlu namísto prostého spalování biomasy může snížit i znečišťování ovzduší jedovatými látkami, pokud se provádí v patřičných reaktorech, což mohou být i jednoduché vařiče.

Biouhel a zemědělství

Uhel obsahuje kromě alkálií také téměř veškerý fosfor a síru z původní biomasy a až polovinu původního obsahu dusíku. Tyto živiny jsou v něm dosti pevně zabudovány, nevyplavují se rychle do spodních vod a vodotečí, rostliny je během času nicméně dokáží využívat. Uhel je navíc schopen na sebe vázat i další živiny a zpomaluje tak jejich vyplavování z půdy. Zlepšuje také schopnost půdy jímat a udržet vláhu.

Vzhledem k tomu, že doposud nevíme o domácích výzkumech v oboru biouhlu, počítáme s tím, že si někteří účastníci konference připraví přehledové referáty o různých aspektech oboru. Jiní mohou referovat o svých plánech či dosavadních aktivitách.

Konference je otevřená všem, kdo se zajímají o udržitelné využívání energie i krajiny – studentům doktorského i magisterského studia, pedagogům, profesionálům i laikům.

Mezioborovým setkáním chceme přispět k výměně pohledů, ale zejména k podpoře spolupráce mezi současnými i budoucími odborníky různých směrů – krajináři, zemědělci, lesníky, biology, energetiky, techniky, ekonomy, sociology...

Program

V průběhu dvoudenní konference na sebe budou navazovat:

  • referáty účastníků k tématu biouhel
  • výroba uhlu v malých přenosných zařízeních
  • pro zdůraznění významu biouhlových postupů přednáška o klimatické změně 
  • kontext posílí příspěvek na téma „ případové studie udržitelného rozvoje jakožto nástroj výzkumu místních podmínek i zajímavý "žánr" určený pro výměnu zkušeností
  • pro doplnění pak exkurze modelovými ekologickými projekty v Hostětíně

Přípravný tým konference

Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně | Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., Pedagogická fakulta MU | Mgr. Vojtěch Klusák, Ph.D., Svobodný statek na soutoku, o.p.s. |Jan Káňa, firma AIVOTEC | RNDr. Jan Hollan, Ph.D., CzechGlobe a AdMaS | RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický institut Veronica | Mgr. Radim Machů, Ekologický institut Veronica

Přihlášky a příspěvky

Uzávěrka přihlášek s příspěvkem ve formě abstraktu: 1. 2. Uzávěrka přihlášek pro účastníky bez příspěvku: do 1. 2. nebo do naplnění kapacity; po 1. únoru je nutno domluvit svoji případnou účast na konferenci přímo s organizátory.

Kontaktní osoba: Kateřina Fojtů, tel. 572 630 670 | katerina.fojtu@veronica.cz | www.veronica.cz.

Závaznou přihlášku naleznete v příloze.

Pokyny pro přednášející

Přednášený příspěvek - přehledový až do 30 minut, - odborné sdělení až do 15 minut. - poté vždy diskuse, prostor pro ni bude stanoven dle počtu příspěvků až v únoru před konferencí

Je možno přihlásit i poster. Sborník abstraktů bude součástí konferenčních materiálů.Přednášející prosíme, aby projekční podporu svého vystoupení předem (do 10. února)  zaslali na adresu katerina.fojtu@veronica.cz nebo lépe vložili ve formátu pdf (či ppt nebo odt, obsahují-li mobilní efekty, ovšem jen na vlastní riziko, že nepoběží správně) na nějakou webovou adresu, odkud si je stáhneme.  Po konferenci bychom pdf rádi zveřejnili.O vydání sborníku zatím pouze uvažujeme. V případě vydání sborníku bychom příspěvky shromažďovali až po konferenci.

Organizační pokyny

Ubytování

Konference se koná v Centru Veronica Hostětín. Účastníci konference budou ubytováni v Hostětíně přímo v budově vzdělávacího střediska, případně v hostětínské turistické ubytovně. Příjezd je možný již večer v úterý 12. února, obdobně odjezd až v pátek 15. února.

Stravování

Snídaně, obědy a večeře budou k dispozici přímo v budově vzdělávacího střediska.

Platební podmínky

Účast na konferenci je díky podpoře ESF a státního rozpočtu ČR bezplatná.

Pro pracovníky z akademické sféry a studenty je zdarma i ubytování a stravování. Dále obdrží příspěvek na cestovné. Pobyt ostatních účastníků bude zpoplatněn dle ceníku. Faktura Vám bude vystavena po přihlášení.

Konference je financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.,

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!