Domů » Foto/video

Klimatická akademie 2023 – Brno

Druhé setkání Klimatické akademie proběhlo v Brně. S paní starostkou městské části Nový Lískovec Janou Drápalovou jsme si prošli tohle vzorové udržitelné fungující sídliště. Jan Krajhanzl nás seznámil s postoji české společnosti ke klimatické krizi a dal tipy na to, jak klimatickou krizi komunikovat. Promítli jsme si film Biomasakr, následovaný debatou s jeho tvůrcem. S Petrem Čermákem jsme si prošli příměstský les Pohádka Máje. 

Setkání podpořil Jihomoravský kraj.