Domů

Zahájení projektu Proměny přírody aneb nebojme se vědy

V únoru jsme zahájili projekt Proměny přírody aneb nebojme se vědy, v rámci kterého spolupracujeme se skvělou a zapálenou Ing. Lenkou Bartošovou, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a vybranými školami ze Zlínského kraje. A právě školní badatelské týmy budou v průběhu roku monitorovat fenologické fáze vybraných dřevin v okolí škol a zjištěná data sdílet s Akademií věd ČR.
Aktuálně máme za sebou prvotní monitoring lokalit, školení lektorů a doprovázejících pedagogů a také pilotní ověření úvodního výukového programu pro žáky. 
Tři badatelské týmy ze škol Základní škola Záhorovice, Základní škola a Mateřská škola Nezdenice a Základní škola a Mateřská škola Komňa jsou nyní připraveny a vybaveny k monitoringu fenofází vybraných druhů dřevin v okolí škol.
Výsledky jejich pozorování využijí vědci z Akademie věd ČR pro svůj výzkum!
 
A co nás ještě čeká? Několik dalších výukových programů a doprovodných akcí, besedy s žáky a tvorba metodických pokladů a brožury pro pedagogy.
Letošní rok bude pilotní. V dalších letech bychom sběr dat chtěli rozjet ve velkém! Které další školy se k nám přidají?
V případě zájmu se ozvěte koordinátorce projektu, Jitce Datinské (jitka.datinska@veronica.cz).
Těšíme se na spolupráci a badatelům přejeme hodně štěstí! 
 
Za finanční podporu projektu patří velké díky Ministerstvu životního prostředí ČR.