Domů

Migrace obojživelníků

Migrace obojživelníků je v plném proudu a my jsme u toho!

V rámci projektu "Tam za vodou v rákosí" kofinancovaném Zlínským krajem jsme ve spolupráci s Tradicí Bílých Karpat, z. s. ověřili dva výukové programy pro žáky 1. stupně ZŠ tematicky zaměřené na ochranu obojživelníků. Pilotního ověření se zúčastnili žáci z Badatelského kroužku při ZŠ Nezdenice. Žáci se v průběhu programu dozvěděli základní informace o biologii obojživelníků, seznámili se s druhy obojživelníků, kteří žijí na území ČR, a zároveň i o tom, jak moc jsou vlivem působení člověka tito tvorové ohrožení. Součástí jarního setkání byla i praktická ochrana obojživelníků, kdy žáci v době jarní migrace obojživelníků ze zimovišť k vodě pomohli  pod dohledem zaměstnance AOPK k bezpečnému přesunu bezmála 170 ropuch obecných. Aktivity projektu měly u dětí i doprovázející pedagožky velký úspěch, proto bychom v podobných aktivitách rádi pokračovali i v budoucnu. 
Aktuálně zpracováváme metodiky ověřených výukových programů, které budeme rozesílat školám.