Domů

Radíme virtuálně pro reálnou změnu

Projekt přináší široké, doposud neoslovené veřejnosti, nové a kvalitní informace v oblasti odpovědné spotřeby a motivuje je ke změně jejich chování v oblasti ŽP. Jelikož velká část populace aktivně a velkou část dne využívá sociální sítě, vznikne a proběhne atraktivní kampaň na sociálních sítích (Facebook, Instagram), která osloví nové uživatele a navede je na cestu odpovědného spotřebitelství a ekologického chování. V celoročním provozu bude ekologická poradna, která přináší kvalitní a nezávislé informace. Projekt doplní série přednášek a exkurzí na témata úspor a odpovědného spotřebitelství.

HLAVNÍ CÍL

Hlavním cílem projektu je přinést veřejnosti kvalitní informace v oblasti udržitelné spotřeby prostřednictvím moderních a atraktivních informačních a komunikačních technologií (ICT). Veřejnost bude následně mít zodpovědnější přístup k životnímu prostředí a k udržitelnému rozvoji a dojde ke zvýšení jejich zájmu a péči o své okolí. 

AKTIVITY:

AKTIVITA 1: EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Připravíme kampaň na Facebooku, budeme zveřejňovat nové ekoporadenské příspěvky a zařazovat environmentální výzvy pro uživatele sociálních sítí.

AKTIVITA A2 - SLUŽBA EKOLOGICKÉ PORADNY 

Zaktualizujeme Ekomapu, budeme zařazovat nové objekty, poskytovat ekologické poradenství.

AKTIVITA A3 – VZDĚLÁVACÍ PŘEDNÁŠKY A EXKURZE NA VYBRANÁ TÉMATA SOBĚSTAČNÉ DOMÁCNOSTI 

Zrealizujeme cyklus vzdělávacích přednášek a exkurzí na témata zaměřená na úspory vody v domácnosti, lokální biopotraviny a samozásobitelství, využití bioodpadu a kompostování. Ke každému z těchto tří témat uspořádáme teoretickou přednášku, během níž se o své zkušenosti podělí odborníci na danou problematiku. Obsah bude vycházet z nejčastějších dotazů, které individuálně zodpovídáme v rámci ekoporadny. Samozřejmostí bude prostor pro diskuzi s přednášejícími. Na přednášky budou navazovat exkurze s ukázkami příkladů dobré praxe.

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Domů

Za tajemstvím tichého lesa (program EVVO pro děti se sluchovým postižením)

EVVO pro handicapované děti je stále v začátcích a nabídky programů jsou zatím jen ojedinělé. I když je potřeba propojovat EVVO se sociální oblastí vnímána jako priorita i ve strategických dokumentech. Center, kde se cíleně nabízí EVVO handicapovaným, je v ČR minimum. Projekt rozšiřuje nabídku EVVO pro sluchově postižené a reaguje na jejich specifické potřeby a možnosti. Výstupy přináší příklady dobré praxe a reagují na řadu bílých míst.

Není propojení ani ze strany škol a organizací, které se věnují handicapovaným - ty zase neví, jak mohou zařadit EVVO do svých aktivizačních programů. Cílem projektu je (mimo jiné) tyto oblasti propojit. Přináší inspiraci organizacím a studentům ze sociálních oborů pro práci s klienty. Navrhuje, jak využít EVVO pro aktivizaci klientů a jejich motivaci pro ochranu životního prostředí.

 

HLAVNÍ CÍL:

Prostřednictvím speciálně upravených programů EVVO přiblížit sluchově postiženým dětem ekosystém lesa a jeho fungování, přitom rozvíjet jejich environmentální senzitivitu a motivaci chránit životní prostředí. Být příkladem dobré praxe v propojování EVVO se sociální oblastí, navázat a rozvíjet spolupráci a ukázat zainteresovaným organizacím, jak a proč v praxi realizovat environmentální výchovu.

 

DÍLČÍ CÍLE:

 1. Navázat a prohloubit spolupráci s vybranými NNO, krajskými a příspěvkovými organizacemi působícími v sociální oblasti a speciálním školství.
 2. Připravit pobytový program pro děti s poruchami sluchu. S využitím speciálních interpretačních technik a prvků lesní terapie představit dětem s poruchami sluchu lesní ekosystém jako ucelený organismus, význam lesa "pro boj s klimatickou změnou" a vliv člověka na tento ekosystém a prohlubovat jejich vztah k přírodě.
 3. Motivovat pracovníky vybraných sociálně zaměřených organizací a studenty středních a vysokých škol se sociálním zaměřením k využití environmentální výchovy a zprostředkovat jim příklady dobré praxe.
 4. Představit pedagogům Lesní terapii jako inovativní směr EVVO.
 5. Být příkladem dobré praxe pro ostatní ekocentra, která zatím s handicapovanými nepracují, i pro veřejnost a zainteresované skupiny.

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Domů

Balíček pro klimatické poradenství - KLIP

Z naší dlouhodobé zkušenosti v oblasti ochrany klimatu evidujeme celou řadu opakujících se otázek, nejasností, nepochopení. Otázky kladou učitelé a volnočasoví pedagogové, představitelé veřejné správy a její zaměstnanci, účastníci kurzů, seminářů a školení. Vnímáme, že opakované otázky jsou zodpovídány ad hoc, většinou v diskusích a neexistuje místo, kde by bylo možno se k odpovědím a názorným prvkům vracet a využít je v dalších debatách, výuce, přípravě koncepcí apod.

Proto chceme vytvořit portfolio takových řešení, které bude nabízet profesionálně zpracované audiovizuální prvky a odpovědi na často kladené otázky.

 

Hlavní cíl:

Zpracovat základní poznatky o změně klimatu a ochraně klimatu do atraktivní a srozumitelné podoby tak, aby co nejvíce lidí v obcích (veřejná správa, aktéři občanské společnosti, vzdělavatelé, média) bylo s jejich využitím schopno přesvědčivě komunikovat a argumentovat nutnost přistoupit k razantnímu snižování emisí skleníkových plynů a vyvracet pochybnosti.

 

Dílčí cíle:

 1. Ve spolupráci s profesionálními tvůrci vytvořit sadu audiovizuálních prvků (videa, animace, komiksy, grafiky) ilustrující a vysvětlující příčiny a dopady změny klimatu a zejména mitigační a adaptační opatření. Budou určeny pro volné využití na sociálních sítích, v médiích, na přednáškách a rozličných vzdělávacích akcích. Prvky budou navrženy řešitelem na základě dlouhodobé zkušenosti s osvětou a vzděláváním o ochraně klimatu.
 2. S využitím dlouholeté zkušenosti práce Ekologické poradny Veronica vytvořit a zveřejnit ekoporadenské fiše - formou otázek a odpovědí - k novým a aktuálním poznatkům, případně často kladeným dotazům z oblasti ochrany klimatu, jakož i často zmiňovaným pochybnostem.
 3. Vytvořit úložiště pro široké sdílení portfolia pro klimatické poradenství.Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Titulní stránka » Nabídka programu

Pobyt s programem pro rodiče s dětmi ve věku 4-6 let

Termín: 16. 8. 2021 od 12.00 do 20. 8. 2021 12.00

Místo konání: Hostětín

Zážitky s dětmi je jediné, co vám nikdo nevezme...

V Hostětíně můžete společně tvořit, hrát si, výletovat, zkoumat přírodu, kuchtit, ... a odjíždět s pocitem, že jste spolu strávili nejhezčích 5 dní v životě.  

 

Pro děti (i pro vás) jsme připravili bohatý program. Začíná v pondělí po obědě a končí v pátek v poledne a bude trvat vždy půl dne (v pondělí odpoledne, ostatní dny dopoledne, plus jeden večer). Je určen primárně pro děti ve věku 4-6 let.

Během 5 dní s vámi vaše děti poznají taje přírodní zahrady i bělokarpatské krajiny. K tomu budou muset využít své badatelské schopnosti, tvoření, mrštnost i rychlost, odvahu, vytrvalost při výletech do okolí i další talenty.  

Program bude probíhat co nejvíce venku – v zahradě u Centra Veronica a v blízkém okolí Hostětína v krásné přírodě Bílých Karpat. V případě nepříznivého počasí bude táborníkům k dispozici prostorná společenská místnost.

Vy, dospělí (rodiče, prarodiče), budete během tábora ve funkci "dozoru". Lektoři totiž nepřebírají děti do své péče, ale jsou zodpovědní jen za program a organizační zajištění. Do většiny aktivit se můžete zapojit spolu se svými dětmi. Pokud budete chtít ale spíše odpočívat, tak můžete relaxovat v přírodní zahradě, využít nabídky naší knihovny, zapojit se do prací na zahradě nebo jen tak „u kafíčka“ popovídat s ostatními - a přitom stále mít své děti „na dohled“, což jistě ocení zejména nejmladší účastníci.

Společný program probíhá od pondělního odpoledne a dále každý den včetně pátku v dopoledních hodinách do oběda. V odpoledních hodinách budete mít možnost naplánovat si individuální program či výlety po okolí (můžete navštívit např. zříceninu hradu Brumov, lesopark ve Slavičíně, ZOO Zlín, koupaliště v Pitíně, lázně Luhačovice, apod.). Ve vybraný den bude pro Vás a Vaše děti zajištěn večerní program s táborákem. Během celého pobytu si můžete s dětmi dle chuti vypůjčit přichystané bedýnky s rukodělkami, dalšími aktivitami a startovači svobodné hry.

 

 

 

Cena: 

 • dospělý  5000  
 • dítě starší 13 let 4700  Kč
 • dítě 5 - 12 let včetně 4300 Kč 
 • dítě 3 - 4 let včetně  4100 Kč
 • dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu: 360 Kč

Cena zahrnuje:

Ubytování (4 noci), celodenní stravování (4 x plná penze se svačinkami + 1 x oběd), materiál na výtvarné tvoření pro děti i dospělé, celodenní táborový program, drobné odměny pro děti. V sekci Ke stažení (v pravém sloupečku) naleznete naše obchodní podmínky.

 

 

Stravování:

Plná penze  - 5 x denně včetně bio-nápoje (začínáme pondělním obědem a končíme pátečním obědem). Snídaně formou švédského stolu. Obědy jsou s masem (jste-li vegetariáni, ozvěte se, zařídíme!), jeden den kompletně vegetariánský. Večeře teplé bezmasé. Samozřejmostí je pitný režim během dne. Vaříme převážně z bio-potravin, z fairtradových produktů a místních surovin z našeho regionu. 

Ubytování:

Ubytování v penzionu Centra Veronica ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Vzhledem k tomu, že máme většinu pokojů dvoulůžkových a zájem o tábory je velký, je možné, že dostanete pokoj s přistýlkou (matrace včetně lůžkovin). V případě noclehu na přistýlce se cena pobytu mírně snižuje. 

K dispozici je nově vybavená kuchyňka (pro přípravu svačinek, kávy, čaje …) – vařič, trouba, lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní nádobí. Konferenční sál slouží jako jídelna a prostorná společenská místnost zároveň.

Dům je situován sice v centru vesnice, ale je obklopen rozlehlou zahradou s přírodními herními prvky, kterou protéká maličký potůček - oblíbené místo k dětským hrám ve volném čase (přibalte boty do vody). Centrum Veronica je postaveno v enegeticky pasivním standardu a má certifikovaný ekologický provoz.

 

Ještě váháte s přihlášením? Prohlédněte si fotogalerii z táborů z minulých let:

2020 S kapkou vody | 2018 Vzhůru na palubu! | 2017 Mauglí | 2016 Po stopách Robinsona II. | 2016 Po stopách Robinsona I. 2015 | Argonauti IV. | 2015 Argonauti III. | 2014 Zelený ostrov | 2013Rok na vsi | 2012 Ztracené pohádky 

 

Jak se můžete přihlásit?

Pod článkem, a také v pravém sloupci, najdete tlačítko Registrace na akci. Tím se dostanete na přihlašovací formulář (objeví se až úplně dole na stránce, až úplně pod vším textem - takže rolujte dolů). Po vyplnění musíte vidět tlačítko "Odeslat". Až od vás přihlášku dostaneme, tak vám zvolený termín potvrdíme mailem a zašleme zálohovou fakturu ve výši 3000 Kč, kterou nám do 14 dní uhradíte. Doplatek do plné ceny bude probíhat cca měsíc před akcí.

 

Storno podmínky

 • do 60 dní před zahájením akce: 500 Kč
 • do 30 dní před zahájením akce: 3000 Kč (záloha)
 • 29 -14 dní před zahájením akce: 70 % celkové částky za pobyt
 • 13 - 0 dní před zahájením akce: 90 % celkové částky za pobyt

VELMI VÁM DOPORUČUJEME POJISTIT SI STORNO AKCE. Je v nabídce komerčních pojišťoven a může vám velmi ulehčit situaci v případě, že vaše dítko před akcí třeba nenadále onemocní. Můžete za sebe samozřejmě poslat náhradníka. Pokud bychom těsně před akcí náhradníka sehnali my, tak storno bude vaše záloha, 3000 Kč. Pokud bychom náhradníka neměli, tak platí storno 90% ceny pobytu. Obchodní podmínky najdete v souboru v pravém sloupečku na webu.

 

Chcete vědět více? Neváhejte - a zkontaktujte nás mailem.

S přihlašováním nečekejte a neváhejte - tábory bývají většinou během 2 - 3 týdnů po vyhlášení naplněny a potom už přijímáme jenom náhradníky. 

Těšíme se na vás!

Nenačetl se formulář? Otevřete ho zde
Registrace na akci »

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Domů

Mgr. Lenka Kozlová

Titulní stránka » Nabídka programu

Pobyt pro rodiče s dětmi - II. termín (program pro děti 7-12 let)

Termín: 9. 8. 2021 od 12.00 do 13. 8. 2021 12.00

Místo konání: Hostětín

Zážitky s dětmi je jediné, co vám nikdo nevezme...

V Hostětíně můžete společně tvořit, hrát si, výletovat, zkoumat přírodu, kuchtit, ... a odjíždět s pocitem, že jste spolu strávili nejhezčích 5 dní v životě.  

 

Pro děti (i pro vás) jsme připravili bohatý celodenní program, jehož téma zatím necháváme v tajnosti. Začíná v pondělí po obědě a končí v pátek dopoledne. Je určen primárně pro děti ve věku 7-12 let.

Program bude dobrodružný, zábavný a akční, budeme tvořit, poznávat, pojedeme na výlet, budou ohně, noční bojovka... prostě klasika :-)

Program bude probíhat co nejvíce venku – v zahradě u Centra Veronica a v blízkém okolí Hostětína v krásné přírodě Bílých Karpat. V případě nepříznivého počasí bude táborníkům k dispozici prostorná společenská místnost.

Vy, dospělí (rodiče, prarodiče), budete během tábora ve funkci "dozoru". Lektoři totiž nepřebírají děti do své péče, ale jsou zodpovědní jen za program a organizační zajištění. Do většiny aktivit se můžete zapojit spolu se svými dětmi. Pokud budete chtít ale spíše odpočívat, tak můžete relaxovat v přírodní zahradě, využít nabídky naší knihovny, zapojit se do prací na zahradě nebo jen tak „u kafíčka“ popovídat s ostatními - a přitom stále mít své děti „na dohled“, což jistě ocení zejména nejmladší účastníci.

Společný program bude probíhat od pondělního odpoledne do pátečního dopoledne a během pobytu je ve středu jedno volné odpoledne pro individuální rodinné výlety po okolí (můžete navštívit např. zříceninu hradu Brumov, lesopark ve Slavičíně, ZOO Zlín, koupaliště v Pitíně, lázně Luhačovice, apod.). V úterý a čtvrtek bude i večerní, případně noční program.

 

 

 

Cena: 

 • dospělý  5300  
 • dítě starší 13 let 5300  Kč
 • dítě 5 - 12 let včetně 4900 Kč (pro tuto věkovou skupinu je určen program)
 • dítě 3 - 4 let včetně  4670 Kč
 • dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu: 360 Kč

Cena zahrnuje:

Ubytování (4 noci), celodenní stravování (4 x plná penze se svačinkami + 1 x oběd), materiál na výtvarné tvoření pro děti i dospělé, celodenní táborový program, drobné odměny pro děti. V sekci Ke stažení (v pravém sloupečku) naleznete naše obchodní podmínky.

 

 

Stravování:

Plná penze  - 5 x denně včetně bio-nápoje (začínáme pondělním obědem a končíme pátečním obědem). Snídaně formou švédského stolu. Obědy jsou s masem (jste-li vegetariáni, ozvěte se, zařídíme!), jeden den kompletně vegetariánský. Večeře teplé bezmasé. Samozřejmostí je pitný režim během dne. Vaříme převážně z bio-potravin, z fairtradových produktů a místních surovin z našeho regionu.

 

Ubytování:

Ubytování v penzionu Centra Veronica ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Vzhledem k tomu, že máme většinu pokojů dvoulůžkových a zájem o tábory je velký, je možné, že dostanete pokoj s přistýlkou (matrace včetně lůžkovin). V případě noclehu na přistýlce se cena pobytu mírně snižuje. 

K dispozici je nově vybavená kuchyňka (pro přípravu svačinek, kávy, čaje …) – vařič, trouba, lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní nádobí. Konferenční sál slouží jako jídelna a prostorná společenská místnost zároveň.

Dům je situován sice v centru vesnice, ale je obklopen rozlehlou zahradou s přírodními herními prvky, kterou protéká maličký potůček - oblíbené místo k dětským hrám ve volném čase (přibalte boty do vody). Centrum Veronica je postaveno v enegeticky pasivním standardu a má certifikovaný ekologický provoz.

 

Ještě váháte s přihlášením? Prohlédněte si fotogalerii z táborů z minulých let:

2020 S kapkou vody za poznáním | 2018 Vzhůru na palubu! | 2017 Mauglí | 2016 Po stopách Robinsona II. | 2016 Po stopách Robinsona I. 2015 | Argonauti IV. | 2015 Argonauti III. | 2014 Zelený ostrov | 2013Rok na vsi | 2012 Ztracené pohádky 

 

Jak se můžete přihlásit?

Pod článkem, a také v pravém sloupci, najdete tlačítko Registrace na akci. Tím se dostanete na přihlašovací formulář (objeví se až úplně dole na stránce, až úplně pod vším textem - takže rolujte dolů). Po vyplnění musíte vidět tlačítko "Odeslat". Až od vás přihlášku dostaneme, tak vám zvolený termín potvrdíme mailem a zašleme zálohovou fakturu ve výši 3000 Kč, kterou nám do 14 dní uhradíte. Doplatek do plné ceny bude probíhat cca měsíc před akcí.

Storno podmínky

 • do 60 dní před zahájením akce: 500 Kč
 • do 30 dní před zahájením akce: 3000 Kč (záloha)
 • 29 -14 dní před zahájením akce: 70 % celkové částky za pobyt
 • 13 - 0 dní před zahájením akce: 90 % celkové částky za pobyt
 • při zrušení pobytu kvůli vládnímu nařízení ohledně covid: vracíme celou částku

VELMI VÁM DOPORUČUJEME POJISTIT SI STORNO AKCE. Je v nabídce komerčních pojišťoven, stojí 60-100 Kč a může vám velmi ulehčit situaci v případě, že vaše dítko před akcí třeba nenadále onemocní. Můžete za sebe samozřejmě poslat náhradníka. Pokud bychom těsně před akcí náhradníka sehnali my, tak storno bude vaše záloha, 3000 Kč. Pokud bychom náhradníka neměli, tak platí storno 90% ceny pobytu. Obchodní podmínky najdete v souboru v pravém sloupečku na webu.

 

Chcete vědět více? Neváhejte - a zkontaktujte nás mailem.

S přihlašováním nečekejte a neváhejte - tábory bývají většinou během 2 - 3 týdnů po vyhlášení naplněny a potom už přijímáme jenom náhradníky. 

Těšíme se na vás!

Nenačetl se formulář? Otevřete ho zde
Registrace na akci »

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Titulní stránka » Nabídka programu

Pobyt pro rodiče s dětmi - I. termín (program pro děti 7-12 let)

Termín: 2. 8. 2021 od 12.00 do 6. 8. 2021 12.00

Místo konání: Hostětín

Zážitky s dětmi je jediné, co vám nikdo nevezme...

V Hostětíně můžete společně tvořit, hrát si, výletovat, zkoumat přírodu, kuchtit, ... a odjíždět s pocitem, že jste spolu strávili nejhezčích 5 dní v životě.  

 

Pro děti (i pro vás) jsme připravili bohatý celodenní program, jehož téma zatím necháváme v tajnosti. Začíná v pondělí po obědě a končí v pátek dopoledne. Je určen primárně pro děti ve věku 7-12 let.

Program bude dobrodružný, zábavný a akční, budeme tvořit, poznávat, pojedeme na výlet, budou ohně, noční bojovka... prostě klasika :-)

Program bude probíhat co nejvíce venku – v zahradě u Centra Veronica a v blízkém okolí Hostětína v krásné přírodě Bílých Karpat. V případě nepříznivého počasí bude táborníkům k dispozici prostorná společenská místnost.

Vy, dospělí (rodiče, prarodiče), budete během tábora ve funkci "dozoru". Lektoři totiž nepřebírají děti do své péče, ale jsou zodpovědní jen za program a organizační zajištění. Do většiny aktivit se můžete zapojit spolu se svými dětmi. Pokud budete chtít ale spíše odpočívat, tak můžete relaxovat v přírodní zahradě, využít nabídky naší knihovny, zapojit se do prací na zahradě nebo jen tak „u kafíčka“ popovídat s ostatními - a přitom stále mít své děti „na dohled“, což jistě ocení zejména nejmladší účastníci.

Společný program bude probíhat od pondělního odpoledne do pátečního dopoledne a během pobytu je ve středu jedno volné odpoledne pro individuální rodinné výlety po okolí (můžete navštívit např. zříceninu hradu Brumov, lesopark ve Slavičíně, ZOO Zlín, koupaliště v Pitíně, lázně Luhačovice, apod.). V úterý a čtvrtek bude i večerní, případně noční program.

 

 

 

Cena: 

 • dospělý  5300  
 • dítě starší 13 let 5300  Kč
 • dítě 5 - 12 let včetně 4900 Kč (pro tuto věkovou skupinu je určen program)
 • dítě 3 - 4 let včetně  4670 Kč
 • dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu: 360 Kč

Cena zahrnuje:

Ubytování (4 noci), celodenní stravování (4 x plná penze se svačinkami + 1 x oběd), materiál na výtvarné tvoření pro děti i dospělé, celodenní táborový program, drobné odměny pro děti. V sekci Ke stažení (v pravém sloupečku) naleznete naše obchodní podmínky.

 

 

Stravování:

Plná penze  - 5 x denně včetně bio-nápoje (začínáme pondělním obědem a končíme pátečním obědem). Snídaně formou švédského stolu. Obědy jsou s masem (jste-li vegetariáni, ozvěte se, zařídíme!), jeden den kompletně vegetariánský. Večeře teplé bezmasé. Samozřejmostí je pitný režim během dne. Vaříme převážně z bio-potravin, z fairtradových produktů a místních surovin z našeho regionu.

 

Ubytování:

Ubytování v penzionu Centra Veronica ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Vzhledem k tomu, že máme většinu pokojů dvoulůžkových a zájem o tábory je velký, je možné, že dostanete pokoj s přistýlkou (matrace včetně lůžkovin). V případě noclehu na přistýlce se cena pobytu mírně snižuje. 

K dispozici je nově vybavená kuchyňka (pro přípravu svačinek, kávy, čaje …) – vařič, trouba, lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní nádobí. Konferenční sál slouží jako jídelna a prostorná společenská místnost zároveň.

Dům je situován sice v centru vesnice, ale je obklopen rozlehlou zahradou s přírodními herními prvky, kterou protéká maličký potůček - oblíbené místo k dětským hrám ve volném čase (přibalte boty do vody). Centrum Veronica je postaveno v enegeticky pasivním standardu a má certifikovaný ekologický provoz.

 

Ještě váháte s přihlášením? Prohlédněte si fotogalerii z táborů z minulých let:

2020 S kapkou vody za poznáním | 2018 Vzhůru na palubu! | 2017 Mauglí | 2016 Po stopách Robinsona II. | 2016 Po stopách Robinsona I. 2015 | Argonauti IV. | 2015 Argonauti III. | 2014 Zelený ostrov | 2013Rok na vsi | 2012 Ztracené pohádky 

 

Jak se můžete přihlásit?

Pod článkem, a také v pravém sloupci, najdete tlačítko Registrace na akci. Tím se dostanete na přihlašovací formulář (objeví se až úplně dole na stránce, až úplně pod vším textem - takže rolujte dolů). Po vyplnění musíte vidět tlačítko "Odeslat". Až od vás přihlášku dostaneme, tak vám zvolený termín potvrdíme mailem a zašleme zálohovou fakturu ve výši 3000 Kč, kterou nám do 14 dní uhradíte. Doplatek do plné ceny bude probíhat cca měsíc před akcí.

Storno podmínky

 • do 60 dní před zahájením akce: 500 Kč
 • do 30 dní před zahájením akce: 3000 Kč (záloha)
 • 29 -14 dní před zahájením akce: 70 % celkové částky za pobyt
 • 13 - 0 dní před zahájením akce: 90 % celkové částky za pobyt
 • při zrušení pobytu kvůli vládnímu nařízení ohledně covid: vracíme celou částku

VELMI VÁM DOPORUČUJEME POJISTIT SI STORNO AKCE. Je v nabídce komerčních pojišťoven, stojí 60-100 Kč a může vám velmi ulehčit situaci v případě, že vaše dítko před akcí třeba nenadále onemocní. Můžete za sebe samozřejmě poslat náhradníka. Pokud bychom těsně před akcí náhradníka sehnali my, tak storno bude vaše záloha, 3000 Kč. Pokud bychom náhradníka neměli, tak platí storno 90% ceny pobytu. Obchodní podmínky najdete v souboru v pravém sloupečku na webu.

 

Chcete vědět více? Neváhejte - a zkontaktujte nás mailem.

S přihlašováním nečekejte a neváhejte - tábory bývají většinou během 2 - 3 týdnů po vyhlášení naplněny a potom už přijímáme jenom náhradníky. 

Těšíme se na vás!

Nenačetl se formulář? Otevřete ho zde
Registrace na akci »

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Domů

Nápadník aktivit pro ekologickou výchovu handicapovaných dětí

Spolek Tradice Bílých Karpat  se po celý rok věnoval spolupráci s handicapovanými a rozvíjel EVVO v Hostětíně se zaměřením na tuto cílovou skupinu. Výstupem projektu je scénář pobytového programu, jehož aktivity jsme pilotně ověřovali se skupinou dětí se svalovou atrofií. Program představuje téma Vody, v mnoha různých směrech a činnostech, které jsou přizpůsobeny různým druhům tělesného postižení - vozíčkářům, nevidomým, neslyšícím dětem.

Aktivity s tématikou Vody jsme shromáždili do Nápadníku, který vám nabízíme ke stažení zdarma. Dětem v něm představujeme vodu jako vzácnou, důležitou, zázračnou každodenní součást našich životů. Ponoříme se do její energie, budeme ji pozorovat a vnímat, abychom obnovili prastaré spojení s tímto živlem.

Děti s tělesným postižením mají specifické potřeby pro poznávání světa. V Nápadníku se jim snažíme zprostředkovat kontakt s přirozeným prostředím přírody, podnítit jejich zvědavost, chuť objevovat a zkoumat prostor kolem sebe, aby jej v rámci svých možností poznaly, pochopily a vytvořily si k němu kladný a láskyplný vztah.

Aktivity jsou vedeny hrou a prožitkem. Děti se věnují i badatelské činnosti, pokusům. Důraz je kladen na rozvoj smyslového poznávání a sebereflexi. Aktivity jsou rozděleny do několika tématických celků, které děti seznámí s vlastnostmi vody, koloběhem vody v přírodě, její funkcí v krajině a důležitostí správného hospodaření s vodními zdroji. Také se podívají na to, jak zacházíme s vodou v našem každodenním životě a co může každý z nás udělat pro to, aby bylo vody dostatek. Aktivity jsou inspirací, můžete je jakkoliv přizpůsobit podle konkrétních potřeba a možností dětí.

Nápadník vám rádi zašleme v pdf na e-mail. Napište si o něj na: [email protected]

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 

Domů

Nová metodika pro školy o problematice sucha v krajině

Celoroční projekt zabývající se tématem sucha v krajině a ve městě je právě završen vydáním nové metodiky pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Metodika vznikla v dílně spolku Tradice Bílých Karpat v Hostětíně. Zabývá se tématem sucha v krajině i ve městě a provede problematikou vodního režimu krajiny. Je zaměřená na celoroční práci se třídou a na terénní výuku pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol.

Metodika v teoretické části vysvětluje, kde se bere voda, proč je sucho a jak interaguje sucho a krajina. Vlastní aktivity jsou řazeny do 6 modulů, celodenních programových bloků.

Modul 1: Voda není?
Modul 2: Voda ve městě
Modul 3: Voda v řekách
Modul 4: Voda v krajině
Modul 5: Zadání projektů
Modul 6:Prezentace projektů

V jednotlivých aktivitách se setkáte s množstvím zajímavých metod, které můžete se svými žáky vyzkoušet. Metody jsou přizpůsobeny věku žáků.

Ať už využijete metodiku naplno a naplánujete podle ní celoroční projekt, nebo jen vyzkoušíte některý z modulů nebo jednotlivé aktivity, pevně věříme, že vám bude tato příručka dobrou inspirací a užijete si s žáky stejně legrace a radosti z poznávání, jako my při přípravě a ověřování navržených programů v terénu.

O metodiku si pište na mail: [email protected] a zašleme vám ji na e-mail.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 

Titulní stránka » Nabídka programu

Dovolená v kraji Žítkovských bohyní (pobyt s programem)

Termín: 14. 10. 2021 od 16.00 do 17. 10. 2021 09.00

Místo konání: Hostětín

Pobyt má každodenní společný program, setkávání a zážitky.  

Můžete se těšit na:

 • Výlet do Moravských Kopanic - do Žítkové, kde působily proslulé bohyně. Vycházka v doprovodu místní obyvatelky s výkladem o místní krajině a přírodě, každodenním životě na Moravských Kopanicích v historii i současnosti, legendách a literatuře i vyprávění o působení věhlasných Žítkovských bohyní. Po skončení výletu můžete navštívit i místní muzeum v domku poslední bohyně Irmy. Návštěva už není součástí společného programu. Můžete také individuálně navštívit ovčí farmu a koupit si ovčí sýr či bryndzu.
 • Řemeslný workshop - tvoření z ovčí vlny - čtvrtek večer
 • Bylinkové povídání
 • Vycházky do krajiny Bílých Karpat s průvodcem. Povídání o lese, životě v něm a o krásách a unikátnostech bělokarpatské krajiny.
 • Exkurze po hostětínských ekologických projektech (celá vesnice funguje s využitím ekologické infrastruktury – výtopna na biomasu, kořenová čistírna odpadních vod, šetrné veřejné osvětlení, bio-moštárna, řada solárních kolektorů a fotovoltaické elektrárny, pasivní dům).  
 • V neděli po akci se můžete vydat poznávat unikátní přírodní a kulturní dědictví zdejšího regionu. Například bělokarpatský prales Ščúrnica u Valašských Klobouk, rozhlednu Královec s výhledem na české i slovenské kopce, zříceninu hradu Brumov, zámek Nový Světlov a muzeum v Bojkovicích, muzeum zvěrokleštičů v Komni, dřevěné sochy v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně a v okolí Hostětína. Milovníci lázeňských měst si jistě nenechají ujít výlet do Luhačovic a ochutnávku minerálních pramentů. Můžete se i vrátit na Žítkovou a podívat se do domku poslední Bohyně (otevřeno pouze přes víkend).

Stravování:

Vaříme převážně z bio-potravin, z fair trade produktů a místních surovin z našeho regionu. V ceně je 3x polopenze a 1x oběd. Snídaně formou švédského stolu. Obědy a večeře s výběrem mezi masovou nebo vegetariánskou variantou. 

Ubytování:

Ubytování v penzionu Centra Veronica v 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. K dispozici je i vybavená kuchyňka. Dům je obklopen rozlehlým sadem, který je certifikován jako ukázková přírodní zahrada. 

Centrum Veronica je postavenou v enegeticky pasivním standardu a je držitelem licence Ekologicky šetrná služba v kategorii turistické ubytovací služby. Pro svůj provoz využívá obnovitelné zdroje energie a dešťovou vodu. V interiéru je použita řada přírodních materiálů (slaměná izolace, hliněné omítky, přírodní linoleum, nepálené cihly, apod.) 

 

Místo konání:

Centrum Veronica, Hostětín 86, Zlínský kraj ( Jak se k nám dostanete? )

Cena zahrnuje:

 • 3x ubytování s polopenzí, 1x oběd
 • ochutnávku různých druhů bio-moštů z hostětínské moštárny
 • exkurzi po všech ekologických projektech v Hostětíně
 • lektorné během: společného výletu na Moravské Kopanice do Žítkové, během krajinářské vycházky a řemeslného workshopu
 • materiál na tvoření během workshopů  

Cena nezahrnuje:

Dopravu na místo pobytu a výlety.  Na Žítkovou se pojede auty – buď přijeďte vlastním anebo můžete auto sdílet s jinými účastníky.

Cena:

 • Dospělý 4100 Kč
 • Dítě 11-15 let 3600 Kč
 • Dítě do 10 let včetně 2500 Kč
 • Dítě do 10 let na přistýlce (po obsazení všech lůžek v pokoji): 2100 Kč
 • Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu mají pobyt zdarma. Popř. příplatek 840 Kč za lůžko a 500 Kč za stravu, pokud rodiče tyto služby pro dítě nárokují

Mimo to:

Je možné přijet na pobyt o den či dva dříve. Ceny ubytování a stravování jsou v tomto případě platné dle ceníku služeb Centra Veronica.

Registrace na akci:

Na pobyt se můžete přihlásit u našeho partnera cestovní kancelář Kudrna. Případné dotazy a podrobnosti Vám samozřejmě rádi zodpovíme i v Centru Veronica Hostětín.

Ještě váháte s přihlášením? Nahlédněte do fotogalerii z minulých let a inspirujte se:  

Letní dovolená s příběhem - Krajem žítkovských bohyní 

Jarní dovolená s příběhem krajem žítkovských bohyní 

Dovolená s příběhem - Zelená dovolená plná slunce 

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Stránky