Titulní stránka » Nabídka programu

Obce a regiony odolné proti změně klimatu - seminář

Tato akce již proběhla.

Termín: 15. 4. 2015 od 09.30 do 15.00
Místo konání: Hostětín

Jak využít místní zdroje v situaci měnícího se klimatu?

Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek?

Jak využít místní energetické zdroje a ponechat příjmy v regionu?

A jak to vše financovat z nových operačních programů?

Klimatická změna představuje výzvu pro všechny, kdo mají zájem na udržitelném rozvoji vlastní obce či regionu. Přináší rizika, ale přináší také šance, které mohou zlepšit naší odolnost i schopnosti využít lépe místní zdroje a podmínky. Místní energetická soběstačnost zvyšuje odolnost místní ekonomiky proti rostoucím cenám energie, podporuje tvorbu pracovních míst a koloběh peněz přímo v regionu. Seminář přiblíží praktické možnosti, jak místní odolnost a energetickou soběstačnost plánovat i realizovat s podporou nových operačních programů.

Program semináře:

09:30 - 10:00 Úvod - nové poznatky o změně klimatu a proč se tím zabýváme, RNDr.. Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica

10:00 - 11:00 Možné dopady klimatické změny na území ČR se zvláštní pozorností na území Zlínského kraje, Dr. Jaroslav Rožnovský, Český hydrometeorologický ústav

11:00 - 11:30 Přestávka

11:30 - 12:30 Jak promítnout zmírňovaní klimatické změny a adaptaci na změnu klimatu do regionálních strategií, Ing. Jiří Krist, NS MAS

12:30 - 13:30 Financování energetické soběstačnosti z evropských fondů, Mgr. Ondřej Pašek, CEE Bankwatch Network

13:30 - 14:15 Oběd

14:15 - 15:00 Diskuse a konzultace

15:00 Ukončení semináře

15:00 - 17:00 Možnost exkurze po projektech udržitelné energetiky v Hostětíně

Seminář je určen zejména členům a spolupracovníkům MAS Bojkovsko, MAS Hornolidečsko a MAS Luhačovské Zálesí.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Kontaktní osoba

Ing. Marie Křiváková

marie.krivakova@veronica.cz
572 630 670, 724 132 772
Skype: marjankak2

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Ke stažení