Titulní stránka » Nabídka programu

Škola ochrany klimatu (nejen) pro pedagogy

Tato akce již proběhla.

Termín: 11. 11. 2019 od 10.00 do 13. 11. 2019 13.00
Místo konání: Hostětín

Tři dny nabité informacemi o klimatu.

Akce je určena především pro ty, kdo se chtějí o změně klimatu chtějí dozvědět co nejvíce a chtějí vzdělávat anebo vzdělávají děti či dospělé (například pracovníci ekocenter, pedagogové aj.). Ale mohou se zapojit i další zájemci. Představíme vám i nově vzniklý vzdělávací text a metodiku, jak o klimatické změně učit.

 

Budete odjíždět s tím, že víte "všechno" anebo alespoň hodně moc o tématech:

 • Jak a proč vzdělávat o klimatické změně?
 • Jaké bude bývat počasí? Proč? Jak se můžeme adaptovat? Příčiny a dopady změny klimatu a co je to skleníkový jev.
 • Co je to Uhlíková stopa a jak ji využívat při vzdělávání?
 • Co můžeme dělat sami, co města, co státy – dekarbonizace, mitigace, adaptace, resilience. Zjistíte, jak můžeme nechat uhlí v zemi, jak využívat obnovitelné zdroje, jaká opatření můžeme přijmout v oblasti stavění, stravování i dopravy. Jak ukládat uhlík a co je to biouhel? Jaký je vliv zeleně?
 • Mezinárodní dohody a instituce, IPPC.
 • Prohlídka konkrétních opatření realizovaných v Hostětíně a povídání o jejich souvislosti s ochranou klimatu.

 

Lektorují:

 • Mgr. Alexander Ač, Ph.D. je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Jeho odborné zaměření je ekologická fyziologie rostlin, aplikace dálkového průzkumu ve fyziologii rostlin, globální změna klimatu, využití rychle rostoucích dřevin v energetice. Veřejnosti přibližuje změnu klimatu formou článků, rozhovorů a přednášek. Přeložil knihu Obnovitelné zdroje energie - s chladnou hlavou od profesora Davida MacKaye.
 • RNDr. Jan Hollan, Ph.D., fyzik zabývající se změnou klimatu, pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a externí spolupracovník Ekologického institutu Veronica. Přednáší, publikuje, komentuje v médiích klimatické dění. http://amper.ped.muni.cz/gw
 • RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., expert na uhlíkovou stopu a adaptaci měst v organizaci CI2 http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka
 • RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka Ekologického institutu Veronica www.veronica,cz/klima
 • Bc. Petr Ajs Kucka, programový pracovník Centra Veronica Hostětín https://hostetin.veronica.cz/

 

Cena

Cena třídenní Školy ochrany klimatu je 1280 Kč. Zahrnuje ubytování (600 Kč), veganskou stravu 3x denně (680 Kč) a program.

Díky podpoře Ministerstva životního prostředí je vzdělávací program zdarma. Pořádající organizace pro tuto klimatickou vzdělávací akci poskytuje ubytování a stravu s 25% slevou.

 

Organizační pokyny:

Přihlašujte se prostřednictvím Registračního formuláře. Pokud možno obratem (očekáváme velký zájem) anebo maximálně do 31. října.
Vzhledem k nízké ceně akce nebudeme vybírat zálohu, ale hned celou platbu předem. Své místo na akci budete mít jisté až po zaplacení této částky.

Storno poplatky:

 • při odhlášení do konce října: 500 Kč
 • při odhlášení v listopadu: celá částka. Můžete za sebe samozřejmě poslat náhradníka.

 

Chcete-li, můžete přivézt s sebou i své rodinné příslušníky, kteří se nemusí účastnit programu. Tato nabídka platí jenom pro první zájemce - kapacita ubytování je omezená.

 

 

Podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Machů

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!