Domů » Ekologická vesnice » Moštárna

Unikátnost výrobků

Výrobním sortimentem moštárny jsou přírodní jablečné šťávy, které mají vzhledem k ostatním šťávám na trhu několik odlišností:

Tradiční výrobní postup

Na etiketě jablečného moštu se zákazník dozví, že se jedná o jablečnou šťávu neředěnou, nefiltrovanou, nepřislazenou. ? ťáva je konzervována pasterací bez chemického ošetření. Příznačný je rovněž sediment na dně láhve, který je znakem přírodního charakteru nápoje. Jde tedy o nápoj, který si v co největší míře uchovává vlastnosti čerstvě vylisované jablečné šťávy. Na rozdíl od naprosté většiny jablečných a jiných ovocných šťáv na našem trhu není tedy tento jablečný mošt vyroben obnovením šťávy z jablečného či ovocného koncentrátu.

Regionální původ

Další vlastností, která odlišuje jablečný mošt od ostatních jablečných šťáv, je regionální původ suroviny použité na jeho výrobu. Zpracovávaná jablka pocházejí v maximální možné míře z území Bílých Karpat – spotřebiteli to ukazuje ochranná známka "Tradice Bílých Karpat", která garantuje regionální původ výrobku.

Biopotravina

Třetí odlišností je kvalita nápoje – více než 80 % produkce je dnes vyrobeno v kvalitě BIO – Produkt ekologického zemědělství. Znamená to, že jak zpracovaná jablka, tak celý výrobní postup vyhovují požadavkům zákona o ekologickém zemědělství.

Moštárna každoročně během podzimní sezony zpracuje od 150 do 200 tun jablek, z nichž přibližně čtyři pětiny pocházejí z certifikovaného ekologického zemědělství.