Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy » Pro osoby se zdravotním postižením

Vzdělávání terapeutů, studentů a sociálních pracovníků

V Centru Veronica spojujeme ekologické vzdělávání se sociální oblastí. Přenášíme ekologickou výchovu směrem k dětem i dospělým, kteří mají zdravotní postižení. Rozvíjíme jejich vztah k přírodě, motivujeme je k ochraně životního prostředí, ukazujeme možnosti domácí ekologie.

Stejně tak, jako s handicapovanými, pracujeme i s asistenty, terapeuty i budoucími speciálními pedagogy. Vzděláváme je a vedeme k tomu, aby si uvědomili přínosy ekologické výchovy a zařazovali jednotlivé prvky do aktivizačních činností.

 

 FOTKA tady bude, aby se to opticky rozdělilo

 

Terapeutům, studentům speciální pedagogiky a sociálním pracovníkům nabízíme:

 • Přednášku nebo kurz na témata: zahradní terapie, environmentální výchova pro zdravotně postižené, domácí ekologie    
 • Ukázku konkrétních aktivit, které můžete využít pro práci s klienty
 • Exkurzi přírodní zahradou Centra Veronica, s konkrétními prvky využitelnými při zahradní terapii
 • dopsat

 

 Naše zkušenosti:

 • Lektoři Centra Veronica jsou vyškoleni pro práci s osobami s různými zdravotními postiženími (s nevidomými, vozíčkáři, od 2020 se sluchově postiženými aj.)
 • Zajištění ekologicky zaměřeného programu na dvou každoročních táborech pro děti se spinální muskulární atrofií
 • V nabídce máme řadu ekologických výukových programů pro děti i dospělé, zaměřené na poznávání přírody, zdravou zahradu, bylinky, tradiční řemesla, domácí ekologii, ekologické projekty v obci Hostětín aj.
 • Nabídku programů pro handicapované a spolupráci s jejich zastřešujícími organizacemi neustále rozvíjíme v rámci grantových projektů. Podívejte se, na jakých projektech jsme pracovali.

 

Spolupracujeme:

 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pobočka Vsetín  - dopsat, co pro ně připravujeme, jaká spolupráce
 • SMÁCI - každoroční zajištění programu na dvou týdenních táborových turnusech pro děti se spinální svalovou atrofií
 • Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice - školení pro studenty o zahradní terapii
 • Asociace zahradní terapie - jsme spoluzakládající člen
 • dopsat

 

 

 

Environmentální výchova a zahradní terapie a jejich využití při práci s klienty

Environmentální výchova, která by mohla být zařazena mezi aktivizační aktivity, zatím není příliš využívána. Přitom právě ona působí na osobnost člověka, pracuje se změnou jeho postojů a hodnot, vychovává k úctě k životu a přináší porozumění souvislostem a zákonitostem přírody. V rámci aktivizace se sice často “chodí do přírody” anebo na vycházky, ale bez doprovodných činností, které by vedly k prohlubování vztahu k přírodě a k motivaci k ochraně přírody a životního prostředí.

Přímý kontakt s přírodou 

 • Aktivizuje a stimuluje smysly, čímž zapojuje různá mozková centra
 • Zlepšuje motoriku, zmírňuje agresivitu, zlepšuje koncentraci
 • Přináší klid a uvolnění

Programová nabídka EVVO pro zdravotně a sociálně znevýhodněné v podstatě neexistuje, a přitom jejich potřeby jsou totožné s potřebami zdravých osob. Stejně tak touží po možnosti poznávat přírodu a krajinu a rádi se zapojí i do její ochrany. Jen je potřeba, aby pečovatelé věděli, jak klienty vést. Proto přicházíme s naší nabídkou.

     Nemá jít tento odstaveček úplně pryč anebo do přílohy - a rozšířit ho o nějaké kecy z projektu, o přínosech EVVO pro handicapované? Je zde na webu přínosem? Já bych ho možná zrušila, ale nechce se mi úplně o tyto informace přijít...

   otázka: My nabízíme spíš EVVO nebo spíš Zahradní terapii? Spíš EVVO, že?

Chtěli bychom něco dát do přílohy? Nápadník? Interpretaci BK?  Nějaký text o zahradní terapii? Nějaké pdf ke stažení, co dělala třeba Lipka? 

 

 

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Marie Křiváková

[email protected]
572 630 670, 724 132 772
Skype: marjankak2