Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Pro osoby se zdravotním postižením

Vzdělávání terapeutů, studentů a sociálních pracovníků

V Centru Veronica spojujeme ekologické vzdělávání se sociální oblastí už od roku 2015. Přenášíme ekologickou výchovu směrem k dětem i dospělým, kteří mají zdravotní postižení. Rozvíjíme jejich vztah k přírodě, motivujeme je k ochraně životního prostředí, ukazujeme možnosti domácí ekologie.

Stejně tak, jako s handicapovanými, pracujeme i s asistenty, terapeuty i budoucími speciálními pedagogy. Vzděláváme je a vedeme k tomu, aby si uvědomili přínosy ekologické výchovy a zařazovali jednotlivé prvky do aktivizačních činností.

  

Terapeutům, studentům speciální pedagogiky a sociálním pracovníkům nabízíme:

 • Přednášku nebo kurz na témata: zahradní terapie, environmentální výchova pro zdravotně postižené, domácí ekologie    
 • Ukázku konkrétních aktivit, které můžete využít pro práci s klienty
 • Exkurzi přírodní zahradou Centra Veronica, s konkrétními prvky využitelnými při zahradní terapii

 

 Naše zkušenosti:

 • Lektoři Centra Veronica jsou vyškoleni pro práci s osobami s různými zdravotními postiženími (s nevidomými, vozíčkáři, od 2020 se sluchově postiženými aj.)
 • Od roku 2017 zajišťujeme každý rok ekologicky zaměřené programy na dvou táborech pro děti se spinální muskulární atrofií (SMÁci, z.s.)
 • Od roku 2015 máme programy pro nevidomé a slabozraké z organizace SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých)
 • Od roku 2020 připravujeme programy pro neslyšící děti ze školy pro neslyšící z Valašského Meziříčí
 • V nabídce máme řadu ekologických výukových programů pro děti i dospělé, zaměřené na poznávání přírody, zdravou zahradu, bylinky, tradiční řemesla, domácí ekologii, ekologické projekty v obci Hostětín aj.
 • Nabídku programů pro handicapované a spolupráci s jejich zastřešujícími organizacemi neustále rozvíjíme v rámci grantových projektů. Podívejte se, na jakých projektech jsme pracovali.

 

Spolupracujeme:

 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pobočka Vsetín  
 • SMÁci, z.s. 
 • MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí
 • Domov pro mne, z.s.
 • Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice - školení pro studenty o zahradní terapii
 • Asociace zahradní terapie - jsme spoluzakládající člen

  

Environmentální výchova a zahradní terapie a jejich využití při práci s klienty

Environmentální výchova, která by mohla být zařazena mezi aktivizační aktivity, zatím není příliš využívána. Přitom právě ona působí na osobnost člověka, pracuje se změnou jeho postojů a hodnot, vychovává k úctě k životu a přináší porozumění souvislostem a zákonitostem přírody. V rámci aktivizace se sice často “chodí do přírody” anebo na vycházky, ale bez doprovodných činností, které by vedly k prohlubování vztahu k přírodě a k motivaci k ochraně přírody a životního prostředí.

Přímý kontakt s přírodou 

 • Aktivizuje a stimuluje smysly, čímž zapojuje různá mozková centra
 • Zlepšuje motoriku, zmírňuje agresivitu, zlepšuje koncentraci
 • Přináší klid a uvolnění

Programová nabídka EVVO pro zdravotně a sociálně znevýhodněné v podstatě neexistuje, a přitom jejich potřeby jsou totožné s potřebami zdravých osob. Stejně tak touží po možnosti poznávat přírodu a krajinu a rádi se zapojí i do její ochrany. Jen je potřeba, aby pečovatelé věděli, jak klienty vést. Proto přicházíme s naší nabídkou.

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Marie Křiváková

marie.krivakova@veronica.cz
572 630 670, 724 132 772
Skype: marjankak2