Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Kam za dalšími ekologickými zajímavostmi?

Za další školní výukou

Žabka – centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré Město, p.o.

www.cevzabka.xf.cz, tel.: 602 643 117

Žabka je centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré Město, p.o.

CEV Žabka zajišťuje výukové programy a další aktivity environmentálního zaměření pro školy ve Zlínském kraji. Zabývá se volnočasovými aktivitiami pod SVČ Klubko a také prázdninovou a táborovou činností. Pro širokou veřejnost pořádá osvětové kampaně a akce, a pro pedagogy nabízí odborné semináře a poradenství.
Hlavní činnosti:

 • výukové programy pro školy
 • zájmové kroužky pod SVČ Klubko Staré Město, p. o.
 • prázdninové akce a tábory pod SVČ Klubko Staré Město, p. o.
 • akce pro veřejnost
 • odborné akce a semináře, vzdělávání pedagogů
 • metodická činnost
 • ediční a publikační činnost

Od svého vzniku si CEV postupně vybudovalo své místo v okresním systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a stále zlepšuje a rozšiřuje své místo v krajském systému aktivit jak pro veřejnost, tak i pro školy a další neziskové organizace v regionu.

Přírodovědné centrum Trnka při DDM Šikula Uherské Hradiště

www.trnka.xf.cz, tel.: 733 500 233

Trnka se zaměřuje na realizaci environmentálních výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. Nabízí také pomoc při realizaci projektových dnů na školách. Podstatnou částí jejich aktivit jsou zájmové kroužky pro děti i dospělé. V neposlední řadě pořádají tematické výstavy , večerní besedy a také různé celodenní akce.

Protože se chtějí inspirovat, sami se v rámci možností chovají uvědoměle ve vztahu k přírodě a celý jejich provoz je protkán snahou o jeho šetrný chod.

Aktivity se zaměřují zejména na:

 • realizaci environmentálních výukových programů pro mateřské, základní i střední školy
 • organizaci zájmových kroužků pro děti i dospělé
 • pořádání besed, výstav a odborných přednášek pro veřejnost
 • pořádání vzdělávacích seminářů
 • organizaci různých celodenních akcí (výlety, exkurze, projektové dny ... )
 • organizaci a zajištění tematických akcí dle Vašeho přání (tzv."akce na klíč")
 • vydávání informačních materiálů
 • nabízíme také pomoc školám při realizaci jejich projektových dnů...

Alcedo – středisko volného času Vsetín

www.alcedo-vs.cz, tel.: 737 259 255

Alcedo je středisko volného času Vsetín. Svou činností se snaží přinést užitek dětem, mládeži a rodičům a naplňuje potřeby a trendy města Vsetín, ve Zlínském kraji.

Alcedo Vám nabízí kvalitní služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty.
Aktivní zapojení do alternativních způsobů výuky přírodovědných předmětů, občanské, rodinné a výtvarné výchovy a naplňování zásad trvale udržitelného rozvoje ve městě i v regionu.
Aktivity zajišťuje odborně a pedagogicky připravený tým s pozitivním vztahem k životnímu prostředí a tradicím regionu.

Ve všech aktivitách hrají důležitou roli LIDÉ, VZTAHY, PŘÍRODA.

 

Ekocentrum Chrpa

www.ddmub.cz, tel.: 572 639 570

Ekocentrum Chrpa je při DDM Uherský Brod.

 

ROSNIČKA (KOVOSTEEL)

www.ekorosnicka.cz, tel.: 725 136 927

Jak již logo napovídá, jsme Občanské sdružení ROSNIČKA. Původní sdružení pro environmentální výchovu a vzdělávání vzniklo již v roce 1998 za účelem podpory a rozšiřování EVVO na území okresu Uherské Hradiště.

Činnosti Rosničky:

 • nabízíme výukové programy pro mateřské školy, základní školy a střední školy
 • akce pro děti a veřejnost
 • místní partnerství a rozvoj obce
 • aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty
 • prezenční, vzdělávací a sportovní aktivity
 • ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství