Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Kam za dalšími ekologickými zajímavostmi?

Za přírodním a ekologickým stavitelstvím

Hostišová - stavění ze slámy a hlíny Viktora Karlíka

www.baobaby.org, tel.: 605 371 737

 • Domy ze slámy a hlíny, stylové hliněné prolézačky pro děti - to vše můžete vidět a zkusit v Hoštišové.
 • Občanské sdružení Baobaby je sdružením lidí, kteří spatřují významný potenciál v rozvíjejícím se oboru přírodního stavitelství, který využívá jako hlavní stavební materiály - slámu, hlínu a dřevo.
 • Hlavním cílem je pomáhat lidem vytvářet trvanlivé, funkční, nízkoenergetické, svépomocně stavitelné, výtvarně zajímavé a zdravé domy z přírodních materiálů.

Práce se slámou a hlínou přímo vybízí ke kreativnímu, výtvarnému, uměleckému zpracování. Je to téměř jako práce s plastelínou ve velkém formátu - tvarové možnosti jsou neomezené. Barvy, výklenky, plastiky, ornamenty jsou nedílnou součástí přírodního stavitelství.
Občanské sdružení má základnu v obci Hostišová u Zlína, kde má k dispozici pozemky, na které umisťují experimentální stavby.

 

Zelené bydlení ve Zlíně

www.zelenebydleni.eu, tel.: 724 100 270

 • Domy chráněné zemí v sobě spojují krásu přírodní architektury s výhodami pasivně-solárních staveb. Vycházejí z jednoduchého přírodního principu využití tepla akumulovaného obklopující zeminou. To zajišťuje celoroční tepelnou pohodu i bez použití složitých a provozně drahých vyhřívacích a klimatizačních systémů. K dorovnání teplot stačí v případě potřeby i málo výkonná zařízení na bázi alternativních zdrojů energie.

 

 • Zajímavé domy naleznete na sídlišti Jižní Chlum ve Zlíně.  Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je prosazovat trvale udržitelný rozvoj v každodenním životě. Svou činností dokazují, že životní úroveň lze zvyšovat i bez nároku na vyšší spotřebu energie, pitné vody a dalších přírodních zdrojů.
 • Své poslání uskutečňují formou školení, přednášek, workshopů, odborných exkurzí, poskytují ekologické poradenství a jsou iniciátory konkrétních akcí k výstavbě objektů přírodní architektury a dalších systémů, zmírňujících negativní dopady bydlení na přírodu a krajinu.

Co organizace nabízí:

Exkurze na ekosídlišti Jižní Chlum.

 • seznámíte se různými architektonickými řešení domů
 • prohlédnete si interiér domu
 • prohlédnete fotky a stavební plány podobných domů jak v ČR tak i v zahraničí
 • Výukové programy
 • Fotodokumentace

 

Mateřská školka v Pitíně

www.pitin.cz, tel.: 572 641 319, mspitin@zkedu.cz

 • Mateřská škola v obci Pitín se v roce 2009 rozhodla pro celkovou rekonstrukci a zateplení budovy balíky slámy.
 • Rekonstrukce zahrnovala kvalitní zateplení obvodových stěn a stropu, výměnu oken a dveří, renovaci elektroinstalace, ústředního vytápění a solárního systému pro ohřev vody, renovaci dětských sociálních zařízení a v kuchyni školní jídelny instalaci větrací jednotky s rekuperací a nákup nových úsporných spotřebičů.
 • Hlavním cílem projektu bylo využít přírodní materiály a obnovitelné zdroje pro rozvoj příhraniční oblasti. Snížit energetickou náročnost zařízení, podpořit rozvoj výroby "zelené energie" a nových technologií využívající potenciál slunce, zlepšení stavu ovzduší a krajiny.