Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Kam za dalšími ekologickými zajímavostmi?

Za starými řemesly

Envicentrum Pro Krajinu - Vysoké Pole

www.prokrajinu.eu, tel.: 724 937 657

Snahou Envicentra Pro krajinu je vzbudit zájem o ochranu přírody a krajiny.
Region Valašsko je neodmyslitelně spjat se zemědělskou činností. Člověk po staletí utvářel krajinu tím, že v ní hospodařil. Také v současné době je zemědělství jedním z rozhodujících faktorů, které se na vzhledu krajiny podílejí. Proto se šetrné hospodaření, chov zemědělských zvířat a zpracování produktů, které z něho pocházejí, staly hlavními tématy, na které se envicentrum v průběhu celého roku zaměřuje.

 • Cílem je odbornou i laickou veřejnost seznamovat s touto problematikou prostřednictvím:
  – výukových programů, odborných exkurzí, přednášek a kurzů řemesel, zpracování zemědělských produktů
 • Součástí areálu je stylové stavení s vybavenými výukovými místnostmi pro realizaci vzdělávacích programů a kurzů. Dále je součástí areálu stodola s připravovanou minivýstavou zemědělského nářadí a techniky, která se využívá jako venkovní učebna, a stáje s hospodářskými zvířaty (ovce, koně, drůbež), jež využíváme při výukových programech.
 • Cílem je co nejvíce aktivit realizovat přímo v terénu. A to jak v nejbližším okolí areálu, tak i na území okolních obcí v okruhu cca 12 km.
 • V nedalekém okolí je možno navštívit například NKP Ploština, historické objekty ve Valašských Kloboukách, zámek Vizovice, popřípadě hrad Brumov. V případě zájmu jsme schopni zajistit i průvodcovské služby na dvou naučných okruzích kolem obce Vysoké Pole s tematikou dávnověku a událostí konce II.světové války. V celém mikroregionu fungují půjčovny kol, lze domluvit i projížďku na koni.

Kosenka

www.kosenka.cz, tel.: 577 320 145

Ekocentrum KOSENKA se zabývá environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou na úrovni místní, regionální a krajské. Poskytuje dobrovolnou činnost i služby za úhradu.

Zajišťuje:

 • vzdělávací a výchovné programy pro školy, výchovná zařízení a zájmové skupiny
 • terénní exkurze, besedy, přednášky,
 • soutěže Ekologická olympiáda středoškoláků, soutěž pro žáky Z lavic do přírody
 • obnova trhů na bázi místních zdrojů - Valašské mikulášské jarmeky, tradiční
 • ovocnářství, řemesla, lidová kultura
 • rozvoj příhraniční spolupráce v severní části Bílých Karpat
 • spolupráce v o.s. Líska pro EVVO Zlínského kraje

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA (ZO ČSOP KOSENKA) je dobročinným společenstvím členů a příznivců, které spojuje zájem o ochranu přírody a životního prostředí.
Posláním organizace KOSENKA je ochrana a obnova přírody, krajiny, životního prostředí a kulturního dědictví, environmentální výchova, poradenství a podpora trvale udržitelného života regionu jižního Valašska.
Činnost má na Valašskokloboucku již dlouholetou tradici.

Má čtyři základní střediska:

 • Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka
 • Ekocentrum KOSENKA
 • Ekologická poradna KOSENKA
 • Členská a materiální základna ZO ČSOP KOSENKA

Tradice Bílých Karpat

www.tradicebk.cz, tel.: 572 641 040

Krajina na pomezí mezi Moravou a Slovenskem, na pomezí mezi nespoutanou přírodou a krajinou obydlenou člověkem, na první pohled pohladí po duši. Soužítí zdejších lidí s přírodou může sloužit jako jeden z příkladů trvale udržitelného rozvoje, což dosvědčuje vyhlášení Bílých Karpat Biosférickou rezervací UNESCO.
Lidé, kteří uvědomují obdivuhodnou pestrost zdejší flóry a fauny, založili Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat s posláním využívat přírodního a kulturního dědictví tohoto regionu k trvale udržitelnému rozvoji.

Od svého vzniku v roce 1998 se naše občanské sdružení snaží rozvíjet ovocnářství v Bílých Karpatech. Náš cíl - zachovat jedinečný genofond krajových odrůd ovocných dřevin - chceme dosáhnout prostřednictvím mapování, zakládání genofondových sadů, novými výsadbami a především zpracováním místní ovocnářské produkce.
Od roku 2000 vyrábíme v moštárně v Hostětíně jablečné mošty.

David Opálka – košíkářství

www.opalka.webgarden.cz, tel.: 777 797 477

Mezi hlavní činnosti pana Davida Opálky patří košíkářství.
Uplete Vám například – nůše, koše na dřevo, bedny, podnosy, opletené sklo a demižony.
Za jeho práci mu byla udělena Ochranná známka Tradice Bílých Karpat.
Jako jeden z mála se může také pyšnit tím, že jeho „pravů valašsků prácu“ mu pochválil samotný Princ Charles osobně.

 

Likérka Nezdenice

www.likerkanezdenice.cz, tel.: 776 797 090

Počátek výroby destilátů firmy se traduje rokem 1922, později byla rozšířena o výrobu likérů. Znárodněním přišlo zastavení činnosti a v roce 1990 znovu k obnovení výroby. S tajemstvím povýšené kvality výrobků začínají ve výrobě již při sběru surovin, léčivých bylin, koření a plodů, které si zpracováváme sami na polotovary, maceráty, destiláty, kompozice a z těchto produkujeme hotové výrobky nenapodobitelných chutí a vůní. Největší naší předností je dosažení jemnosti hotového výrobku a jeho staření, poněvadž samotná výroba je cestou poloviční.