Domů

Zajímá vás, jak můžete chránit klima? Na Veronice vás to naučíme.

Tři dny nabité informacemi o klimatu. Klima ze všech úhlů pohledu. To mohlo zažít 12 účastníků Školy ochrany klimatu 11.-13. listopadu v Hostětíně. 

Program byl pestrý a všichni odjížděli s tím, že už mají jasno. Co je příčinou, jaké jsou dopady - i co můžeme udělat my sami.

Svůj příspěvek k ochraně klimatu zjistili při výpočtu osobní uhlíkové stopy. Jaká byla? O dost menší než stopa průměrného občana v ČR, což je dáno zřejmě tím, že účastníky byli především pracovníci neziskovek pohybujících se v ekologické oblasti. 

A kde tedy lze hledat možnost úspory CO2? Omezit konzumaci masa, nelétat, využívat veřejnou dopravu, snížit vytápění, využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů, vzdát se dovolené u moře a nahradit ji pobytem v ČR. Zdá se to jednoduché - ale ruku na srdce - kdo z vás to dělá?

Pokud chcete začít, tak si spočítejte svoji uhlíkovou stopu na kalkulačce: http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka

Pro zájemce připravujeme i školení na výpočet uhlíkové stopy v Brně (10. prosince) a příští rok se budeme těšit na viděnou při Letní škole ochrany klimatu koncem srpna v Hostětíně.

 

Akce byla podpořena v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.