Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní

Základní školy - 1. stupeň

Odhalte tajemství obce s živou zahradou a s domy žijícími ze slunce. Poznejte barvy a zvuky přírody i práci našich předků.

 Vyberte si z následující nabídky programů pro 1. stupeň ZŠ pro školní rok 2021/2022. Nabízíme možnost realizace projektových dnů ve výuce i mimo školu.


Projektové dny v Hostětíně

Výukové programy s časovou dotací 180 minut (jiné programy po dohodě) je možné realizovat jako projektové dny (Šablony II a III OP VVV). Vzhledem k administrativní zátěži připočítáváme k ceně za výukový program 20 Kč za žáka. Při menším počtu než 16 žáků se na ceně dohodneme individuálně. 

 

Novinka: Únikovka Lesní tajemství

Lesy na celém světě skrývají stále mnohá tajemství, čekají na objevení. V lesích okolo Hostětína se pokusíme pomocí bádání, pokusů a bystré mysli jedno takové rozluštit v rámci terénní únikové hry. Program ale nebude jen o hádankách. Žáci se dozví mnohé ze života lesa a stromů, a to vše neotřelou a atraktivní formou. 

3 hod. 90 Kč/žák l pro MŠ a 3. - 5. třídu ZŠ

 

Kouzelný Hostětín

Žijeme v kouzelné vesnici! Máme dům, ve kterém se nemusí v zimě topit, umíme vyrobit elektřinu ze slunce, z jablek získáváme živou vodu (mošt), kouzelné rostliny čistí odpadní vodu. Z komínů nevychází černý dým, ale bílá pára nebo se z nich v zimě ani nekouří. Žáci hravě zjistí, co tato kouzla způsobuje.

2 hod. l 75 Kč/žák l pro MŠ a 1. - 3. třídu ZŠ

 

Živá a mrtvá voda

Jaký je rozdíl mezi živou a mrtvou vodou? Kde všude můžeme vodu v přírodě nalézt a co v ní žije? Ponoříme se do objevování vod potůčku protékajícího zahradou a odlovíme zajímavé živočichy. Možná budeme mít štěstí a prohlédneme si zblízka i raka! Společně přijdeme na to, zda je voda v potůčku čistá nebo špinavá a jak se čistí voda v kořenové čistírně za našimi humny. Praktický program s prvky badatelsky orientovaného učení.

2 hod. I 75Kč/žák I pro1.- 2. třídu ZŠ I IV. - X. měsíc

3 hod. l 90 Kč/žák l pro 3. - 5. třídu ZŠ l  IV. - X. měsíc
 

Živá zahrada

Co roste a žije v přírodní zahradě a sadu? Jak bydlí třeba ježek nebo netopýr? Chceme na zahradě užovky? Přijďte se podívat, jak můžeme žít v souladu s přírodou. Žáci prozkoumají naši přírodní zahradu, porozumí její rozmanitosti a srovnají ji s jinými druhy zahrad. Budou objevovat úkryty živočichů a pochopí jejich význam a provázání s rostlinami i nejrůznějšími zahradními prvky.

2 hod. l  75 Kč/žák l  pro MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ

3 hod. l 90 Kč/žáka l  pro 3.-5. třídu ZŠ

 

Bylinková zahrádka

Zveme vás do naší zahrádky plné voňavých a léčivých bylinek.  Dokážeme vyléčit naše malé kamarády? K tomu potřebujeme znát na co jsou bylinky dobré, jak je můžeme použít a kde nasbírat. Hravý program plný vůní a chutí, ve kterém se děti seznámí se základními běžně dostupnými léčivými bylinkami a vyrobí si vlastní pytlík bylinkového čaje.

2 hod. l  80 Kč/žák l pro 1. a 2. třídu ZŠ

 

Voňavé dobrodružství

Kde se vzala, tu se vzala, v Hostětíně se objevila tajemná osoba.. Hravý, lehce záhadný program o běžně dostupných léčivých bylinkách, během kterého se žáci promění v detektivy pátrající po původu tětičky kořenářky, která je celým programem provází a předává jim své znalosti o bylinkách. Zvládnou děti bylinkami vyléčit tetičku trpící ztrátou paměti a rozlousknou celou záhadu? Program je zakončen výrobou vlastního bylinkového čaje. 

1,5 hod. l 70 Kč/žák l pro 3. - 5. třídu ZŠ

 

Piju mošty, což Ty?

Unikátní ovocnářský program probíhající v „jablečné sezóně“. Žáci se dozvědí o významu ovoce, pěstování ovocných stromů, o životě v ovocném sadu a ochutnají různé odrůdy jablek. Ručně si vylisují jablka a vyrobí mošt, kterým si připijeme na zdraví!

2 hod. l 80 Kč/žák l  1.-2.třída ZŠ | IX. – XI. měsíc

3 hod. l 100 Kč/žák l  3. - 5. třída ZŠ | IX. – XI. měsíc

 

V kompostu to žije!

 Co to vůbec komspot je, jak vzniká a co v něm žije? Co do něj patří, co nepatří a k čemu je dobrý? Program s badatelskými aktivitami, odchytem a pozorováním půdních živočichů, se zábavnými a naučnými hrami a aktivitami, ve kterém žáci pochopí význam živočichů při vzniku půdy. V rámci tříhodinového programu si děti připraví svačinku a vzniklý bioodpad odnesou kam jinam než do kompostu. 

2 hod. l 75 Kč/žák l  3. - 5. třída ZŠ 

3 hod. l  90 Kč/žák l  3. - 5. třída  ZŠ

 

Les vůní, barev a zvuků (prožitkový program)

Víte, jak voní les? Kolik má barev a zvuků? Jak je drsný i jemný? Jaký je les z pohledu mravence? Pojďte s námi poznávat lesní tajemství, potkávat lesní velikány i zástupce mikrosvěta. Budeme zkoumat les všemi smysly, poslouchat, vnímat a malovat. Zaměříme se na rozvoj environmentální senzitivity – citlivosti a vnímavosti vůči všemu živému, ne na získávání znalostí. Program probíhá v lese.

3 hod. l 90 Kč/žák l 1. - 5 třída ZŠ | IX.–X. a IV.-VI. měsíc

 

Co to bzučí za humny aneb ze života včel 

Pojďte s námi poznávat neobyčejný život včel medonosných. Program je plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům přiblíží fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci se naučí rozeznávat vývojová stádia včely, seznámí se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotoví voňavý výrobek. 

2 hod. l  80 Kč/žák l  pro MŠ a 1. - 2. třídu ZŠ

 

Jak zatočit s odpadem? (program je možné realizovat na dálku formou online webináře)

Produkujeme, spotřebováváme, vyhazujeme. Kolem nás jsou přeplněné kontejnery s vytříděným odpadem. Je ho však tolik, že ho nestíháme recyklovat, a tak často končí ve spalovnách či na skládkách. Co s tím? Žáci v rámci programu zjistí, že přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a je třeba s nimi nakládat zodpovědně. Seznámí se s možnostmi, jak množství odpadu snižovat a jak odpad nevytvářet.

1,5 hod. l  70 Kč/žák l  1. - 5. třída ZŠ 

 

Řemesla našich předků

Je řemeslná práce přežitkem, nebo se bez ní neobejdeme ani dnes? O řemeslech zaniklých i současných, o významu a hodnotě rukodělné práce v současnosti a také o regionální značce Tradice Bílých Karpat se žáci dozvědí v teoretické části programu. V praktické části si žáci vyzkouší práci s ovčí vlnou a odnesou si vlastní výrobek.

3 hod l 100 Kč/žák l  pro I. stupeň ZŠ

 

Kouzlo Vánoc

Proč se slaví Vánoce? A jak se slavily v Bílých Karpatech v době našich prababiček? Program s kouzelnou atmosférou o adventních i vánočních tradicích a zvycích našich předků. Součástí je bohatá, voňavá tvořivá dílna, během které si žáci upečou vlastní vánočku a vytvoří vánoční výrobek. Na závěr si připijeme vánočním punčem s jablečného moštu.

3 hod 100 Kč/žák l  pro 1.-2. třídu ZŠ  l XI. – XII. měsíc

 

Vánoční dobrodružství

Jak se slaví vánoce v různých koutech světa? Odkud pochází koření, které nám svou vůní připomíná vánoční čas? Pohádkově motivovaný program s bohatou tvořivou dílnou, ve které žáci upečou vlastní vánočku nebo postavičku z kynutého těsta a vytvoří si výrobek z ovčí vlny. Společně popřemýšlíme, co dělat pro to, aby Vánoce byly šťastné a veselé u nás i jinde ve světě. Na závěr si připijeme vánočním punčem z jablečného moštu.

3 hod l 100 Kč/žák l pro 3.-5. třídu ZŠ l XI. – XII. měsíc

 

Velikonoční oslava

Oslava znovuzrození přírody i nejvýznamnější křesťanské svátky - to jsou Velikonoce. A co jim předchází? Program o téměř zapomenutých i současných velikonočních tradicích a zvycích s bohatou tvořivou dílnou, ve které si žáci upečou vlastní velikonoční nádivku s planými rostlinami a vyrobí si jarní výrobek.

3 hod. l 100 Kč/žák  l pro 1.-3. třídu ZŠ  l III. – IV. měsíc

 

Projektové dny v ZŠ (pro žáky 1. - 3. třídy)

Nabízíme pro školy ve Zlínské kraji. Projektové dny realizujeme na zahradě nebo ve třídě školy. 

4 x 45 minut / 160 Kč/žák 

Co to bzučí za humny aneb ze života včel 

Pojďte s námi poznávat neobyčejný život včel medonosných. Program je plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům přiblíží fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci se naučí rozeznávat vývojová stádia včely, seznámí se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotoví výrobek.

 

........................................................................................................................................................................................................................................

Programy, časová dotace, počet žáků

  • Výukové programy využijete při naplňování školních vzdělávacích programů, zejména v průřezovém tématu Environmentální výchova.
  • Programy jsou koncipovány pro skupinu 16 - 25 žákůMenší počty je potřeba konzultovat předem, při větším počtu mohou být děti rozděleny na dvě poloviny.
  • Programy jsou naceněny pro skupinu minimálně 16 žáků - tuto cenu škola platí i v případě menšího počtu žáků.
  • Programy probíhají v Centru Veronica , v přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní pestré krajině Bílých Karpat. Nabízíme je celoročně (kromě uvedených výjimek). 
  • V časové dotaci k programům je počítáno s krátkou přestávkou. K době strávené v Hostětíně připočítejte zhruba 30 minut k délce programu na čas k nákupu suvenýrů v našem obchůdku regionálních výrobků, toaletě, přezouvání apod.
  • Pracovníci Centra Veronica zodpovídají za přípravu a vedení programové části pobytu, za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor.

Co s sebou?

  • Pro většinu programů je potřeba oblečení do přírody a vhodná terénní obuv (část programu probíhá v zahradě, kde bývá dopoledne tráva mokrá od rosy). Do interiéru se hodí přezůvky (nebo vás vybavíme látkovými návleky na obuv).

Strava

  • K programu je možné, pokud není uvedeno jinak v závazné objednávce, si přioobjednat oběd (děti MŠ a 1. stupeň ZŠ – 90 Kč, 2. stupeň ZŠ a SŠ 130 Kč) nebo pouze polévku (25 Kč). Vaříme s využitím místních, BIO a fairtradových potravin. Vezměte si s sebou svačiny, v obci je sice malý obchod, ale s omezenou prodejní dobou.

Objednání programu a platba

  • Programy si objednávejte e-mailem nebo telefonicky. Po domluvě vám pošleme závaznou objednávkuPlatba probíhá po skončení programu podle skutečného počtu dětí v hotovosti nebo platbou na účet.

Další aktivity v Hostětíně, samoobslužné programy pro vás

  • Kromě programů vedených pracovníky Centra Veronica můžete využít naše samoobslužné programy –  pracovní list Živá zahrada, naučná stezka Naokolo Hostětína,  Sochy v krajině, hledačky (neboli questy)  - Švihácká hledačka a ekohledačka Živ-li's s živly, Jabloňová procházka, geocaching (možnost zapůjčení GPS).

 Těšíme se na vás.

 Programy objednávejte na  572 641 855,  771 123 394 nebo na [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen  vystavit  kupujícímu  účtenku.  Zároveň  je povinen zaevidovat přijatou  tržbu  u  správce  daně  online;  v  případě  technického  výpadku  pak  nejpozději  do 48 hodin.

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

V roce 2019 jsme měli realizaci vybraných programů finančně podpořeno ze Státního fondu životního prostředí.

 

Kontaktní osoba

Bc. Jitka Datinská

[email protected]
771123394