Domů

Změna klimatu – hrozba nebo příležitost?

Veřejnost, školáci, odborníci, starostové i akademici se mohou nyní dozvědět, jak se připravit na dopady klimatické změny. I když se v České republice neprojeví třeba zvýšená hladina oceánů, můžeme u nás v budoucnu jistě očekávat větší sucha, vlny veder, extrémní projevy počasí či nedostatek energie. Jak se na tuto dobu připravit? To je téma projektu realizovaného Ekologickým institutem Veronica.

Projekt s názvem Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost si klade za cíl vypořádat se s důsledky klimatických změn prostřednictvím jejích zmírňování a přizpůsobením se jejich dopadům. „Jde o to, abychom byli lépe připraveni na novou podobu světa, která nás čeká a brali ji vlastně jako novou dobu, ne jako katastrofu,“ naznačila ústřední problém záměru ředitelka Ekologického institutu Veronica Yvonna Gaillyová. Lidé se musí připravit na větší sucha, vlny veder či nedostatky energie. „Je to jakási osvěta, že budeme daleko více využívat dešťovou vodu, budeme muset namísto dálkových dodávek vyrábět více energie přímo v místě odběru, například formou obnovitelných zdrojů, domy budou muset být lépe zaizolovány a více energeticky šetrné, změní se struktura zemědělské produkce“ vyjmenovala Yvonna Gaillyová několik opatření, která obyvatelstvo čekají.

Cílem projektu, který je podpořen grantem z Islandu, Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, je zvýšit informovanost české společnosti o klimatické změně a resilienci, tj. schopnosti vypořádat se s dopady klimatické změny prostřednictvím zmírnění dopadů a adaptací na ně.

Projektové aktivity již běží. Školáci se postupně dozvídají, jak mohou šetřit vodu a energii, jak souvisí jejich strava s klimatem a jak se dopravovat bez emisí CO2. Do soutěže CO2 liga se zapojilo 24 týmů ze základních a středních škol Zlínského kraje.

Pro veřejnost jsou na letošní rok připraveny 4 víkendové workshopy v Hostětíně na téma úspory vody a využívání dešťové vody, úspory energie při bydlení, energetické soběstačnosti, produkce potravin a potravinové bezpečnosti. Chystá se také týdenní letní škola a cyklus 6 večerních besed v Brně.

Institut spolupracuje i s místními akčními skupinami, kterým pomáhá zařadit téma klimatické resilience do strategických plánů, a s vysokými školami a akademiky. Mapuje příklady dobré praxe, kdy představí zajímavé a neotřelé přístupy jednotlivců i obcí (komunit) k výzvě, kterou představuje klimatická změna. Často z vlastní touhy a na základě poznání, že je třeba reagovat na klimatickou změnu, se odhodlali k činům - různými, často náročnými, jindy jednoduchými opatřeními s velkým dopadem. Zvyšují energetickou efektivitu domácnosti či obce, její soběstačnost, snižují závislost na fosilních palivech a dalších zdrojích. Chtějí být soběstační, nezávislí. Dnes na ně často většinová společnost hledí přes prsty, v brzké budoucnosti budou ukazovat, kam musí mířit main stream.

Změna klimatu je pro nás výzvou ke změně našeho života směrem k šetrnějšímu a udržitelnějšímu. Věříme, že veřejnosti i odborníkům přineseme naším projektem řadu inspirativních příkladů jak na to“, shrnuje Yvonna Gaillyová.

Více informací na http://hostetin.veronica.cz/resilience-aneb-promenme-hrozbu-v-prilezitost

Kontaktní osoba: Marie Křiváková, marie.krivakova@veronica.cz

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.