Home

Budoucnost komunitní energetiky ve Zlínském kraji

Účastníci tohoto semináře se dozvěděli o komunitní energetice od A do Z. Význam, přínosy pro udržitelný rozvoj, inspirace z Rakouska, ekonomické a právní aspekty, význam pro dekarbonizaci a představení projektů komunitní energetiky. Centrum Veronica přivítalo zástupce MAS, veřejné správy, samosprávy i občany se zájmem o komunitní energetiku. 

Zde najdete program akce.

 

Seminář se konal u příležitosti 15. výroční dokončení pasivní budovy Centra Veronica Hostětín, která tehdy byla první českou veřejnou budovou postavenou v pasivním standardu.

 

Podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.