Home » Ekologická vesnice

Venkovská krajina

Přestože jsou přírodní podmínky základním a určujícím rysem krajiny, dlouhodobé lidské působení krajinu významně dotváří. Jednotlivé lidské činnosti však mají na krajinu různý dopad. Výsledkem šetrného, citlivého a rozumného přístupu k využívání přírodních zdrojů či obhospodařování krajiny jsou v konečném důsledku vedle environmentálních přínosů i úspory ekonomické – příští generace nemusí napravovat škody, které jsme jim v řadě případů svým nezodpovědným počínáním zanechali.

Náš krajinářský program je založen na dvou přístupech:

  • prostřednictvím pozemkového spolku jako jednoho z nástrojů nevládní ochrany přírody se snažíme pečovat o cenné části bělokarpatské krajiny v okolí Hostětína;
  • podporujeme odbornou diskusi o krajině: od roku 2003 pravidelně pořádáme mezinárodní mezioborovou konferenciVenkovská krajina, která vytváří pracovní rámec pro setkávání mladých odborníků se zájem o téma venkova a krajiny.