Domů » Ekologická vesnice

Venkovská krajina

Přestože jsou přírodní podmínky základním a určujícím rysem krajiny, dlouhodobé lidské působení krajinu významně dotváří. Jednotlivé lidské činnosti však mají na krajinu různý dopad. Výsledkem šetrného, citlivého a rozumného přístupu k využívání přírodních zdrojů či obhospodařování krajiny jsou v konečném důsledku vedle environmentálních přínosů i úspory ekonomické – příští generace nemusí napravovat škody, které jsme jim v řadě případů svým nezodpovědným počínáním zanechali.

Náš krajinářský program je založen na dvou přístupech:

  • prostřednictvím pozemkového spolku jako jednoho z nástrojů nevládní ochrany přírody se snažíme pečovat o cenné části bělokarpatské krajiny v okolí Hostětína;
  • podporujeme odbornou diskusi o krajině: od roku 2003 pravidelně pořádáme mezinárodní mezioborovou konferenciVenkovská krajina, která vytváří pracovní rámec pro setkávání mladých odborníků se zájem o téma venkova a krajiny.

Stáhněte si

Sborník Ovocné dřeviny v krajině

Sborník přednášek a prací se věnuje se tématům starých a krajových odrůd ovocných dřevin, extenzivní výsadbě, procesům opylování, růstu, množení, chorobám a škůdcům, technikám řezu ad. 2008 Stáhnout »

Sborník Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji

2008 Stáhnout »

Sborník ze semináře Voda a krajina II

Konference se zabývala povodím Olšavy. 2004 Stáhnout »

Sborník Venkovská krajina 2013

Stáhnout »

Sborník Venkovská krajina 2014

Stáhnout »