Supporting us

 • BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
 • CBC Phare
 • Česká energetická agentura
 • Českomoravský cement, a.s.
 • Český svaz ochránců přírody
 • EU Phare 2001
 • Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Finanční mechanismus EHP/Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Ford Motor Company Conservation and Environmental Program
 • Krytina Hranice, s.r.o.
 • Lesy České republiky
 • Matra - program nizozemského ministerstva zahraničí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo životního prostředí, Lucembursko
 • Nadace Oekofonds, Lucembursko
 • Nadace Hëllef fir d´Natur, Lucembursko
 • Nadace Partnerství
 • Nadace Veronica
 • Národní síť středisek ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
 • Program Iniciativy společenství Interreg IIIA
 • Program Leader ČR
 • Program obnovy venkova
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika 2007-2013
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Radio Applaus
 • Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu
 • Senter - Nizozemská vládní agentura
 • Slovácké strojírny, Uherský Brod
 • Spolkové ministerstvo výstavby, Rakousko
 • Spolkové ministerstvo životního prostředí, Rakousko
 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Strukturální fondy EU - Společný regionální operační program
 • Toyota Environmental Activities Grant Program
 • Twente Energy Institute, Nizozemsko
 • Úřad vlády Dolního Rakouska
 • Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - Know How Fund, Praha
 • Zlínský kraj