Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Nabídka pro základní a střední školy

Exkurze po ekologických projektech v Hostětíně

Z Budína do Hostětína

Trvání: 3,5-4 hod. 
Cena: 50 Kč/žáka  
pro 9. roč. ZŠ a SŠ

Exkurze je vedená formou "rolové hry", kdy žáci, obyvatelé Budína, jedou jako delegace poznat Hostětín. Ve skupinách žáci pracují na konkrétních úkolech vyplývajících z jejich role (starosta, podnikatel, zemědělec apod.). Při interaktivní exkurzi žáci proberou širokou škálu témat souvisejících s udržitelným rozvojem, a to přímo na konkrétních příkladech realizovaných v Hostětíně. Na konci programu žáci prezentují navrhovaná řešení problémů obce Budín.

 

Hostětín - zelená inspirace z Bílých Karpat

Trvání: 3 hod.
Cena: 50 Kč/žáka  
pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ

Interaktivní exkurze, při které žáci proberou širokou škálu témat souvisejících s udržitelným rozvojem, a to přímo na konkrétních příkladech realizovaných v Hostětíně.  U každého z projektů (kořenová čistírna, kotelna na biomasu, solární panely, šetrné veřejné osvětlení, moštárna s ekologickou produkcí, pasivní dům) se žáci dozvědí související tématické informace, zkoumají principy, zjišťují konkrétní přínosy, porovnávají s „nešetrnými“ variantami apod.

 

Hostětín v kostce

Trvání: 2 hod.
Cena: 35 Kč/žáka  
pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ

Zkrácená 2 hodinová verze interaktivní exkurze po Hostětíně (viz. program Hostětín – zelená inspirace..).

 

Tajemství obce v Karpatech

Trvání: 3 hod.
Cena: 50 Kč/žáka  
pro 4. - 6. třídu ZŠ

Interaktivní exkurze s detektivními prvky nabízí žákům nový způsob poznávání ekologických projektů v Hostětíně. Exkurze je založena na partnerském přístupu k dětem, které se na průběhu exkurze aktivně podílí. Celkový scénář je pevně daný, přičemž děti mají možnost samy se rozhodovat o trase a čase, který na jednotlivých stanovištích stráví. Důraz je kladen na práci ve skupinách, orientaci v neznámém prostředí, plánování a rozvrhování daného času. Lektor vystupuje především v roli průvodce.

Kouzelný Hostětín

Trvání: 1,5 hod.
Cena: 35 Kč/žáka
pro mateřské školy

Hostětín viděný dětskýma očima je "kouzelný" - máme dům, kde se nemusí v zimě topit, umíme vyrobit elektřinu ze slunce, teče nám živá voda, kouzelné rostliny čistí vodu odpadní, z komínů nevychází černý dým, ale bílá pára.

 

Hostětín letem světem (nenabízíme samostatně)

Trvání: 1 hod.
Cena: 15 Kč/žáka

Zkrácená 1 hodinová varianta exkurze je nabízena jen jako doplněk k výukovým programům. Slouží pro třídy, které u nás chtějí zažít víc než jen výukový program.   Tématicky doplňují probíranou problematiku, jedná se tedy o prohlídku jen vybraných hostětínských projektů. Tento program lze využít i tehdy, pokud přijede větší skupina žáků (více než 30) a je nutno její rozdělení na 2 části.

Kdyby tisíc Hostětínů

Unikátní výukový program pro střední školy inspirovaný konceptem místně zakotveného učení.

Program má dvě části:

a) u nás v Hostětíně

Interaktivní exkurze po modelových ekologických projektech, při které žáci proberou širokou škálu témat souvisejících s udržitelným rozvojem obce, a to přímo na konkrétních problémech, které v minulosti řešila obec Hostětín.

Trvání: 3 hod. l Cena: 50 Kč/student l pro SŠ

b) u vás ve škole

Analýza fungování obce, kde sídlí škola, na základě pracovních listů.

Informování spolužáků a veřejnosti.

Přímá akce na zlepšení životního prostředí v obci.

Program lze zařadit do vyučování například jako náplň volitelného ekologického nebo biologického semináře.

 

Podrobnosti k exkurzím

Programy jsou připraveny a kalkulovány pro 1 třídu (min. 18, max. 30 žáků). Při větším počtu mohou být žáci po domluvě rozděleni na dvě poloviny, z nichž jedna absolvuje exkurzi Hostětín letem světem a poté vystřídá druhou skupinu při výukovém programu. Na exkurzi důrazně doporučujeme přibalit vybavení do nepříznivého počasí – probíhá převážně venku.

Pro žáky můžeme po domluvě zajistit i občerstvení, nápoje či teplý oběd. Žáci mají v Centru Veronica možnost koupit si hostětínský mošt či řemeslné výrobky se značkou Tradice Bílých Karpat.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Machů