Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní

environmentální výchova | poznání | prožitky | tvořivost | sociální a komunikační dovednosti | krajina a příroda Bílých Karpat | ekologické projekty v Hostětíně

Výukové programy využijete při naplňování ŠVP, zejména v průřezovém tématu Environmentální výchova. Probíhají v Centru Veronica Hostětín a jeho okolí, v přírodní zahradě a v unikátní pestré krajině Bílých Karpat. Programy nabízíme celoročně (kromě uvedených výjimek).

Jednodenní výukové programy

Vyberte si za naší nabídky dle věkové kategorie:

 

Pobytové programy 

Pobytový program nabízíme ve třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantě.
Žáky 1. - 4. třídy čeká dobrodružné poznávání přírody protkané příběhem ostrova, na němž se po sopečném výbuchu obnovuje život.
Žáci 5. - 9. tříd a studenti středních škol si poznáváním pestré krajiny Bílých Karpat, její historie, jednotlivých ekosystémů i současných ekologických projektů přiblíží pojem udržitelného rozvoje a možnosti jeho uvádění do praxe.

Pobytové výukové programy můžete využít při naplňování školních vzdělávacích programů, zejména v průřezovém tématu Environmentální výchova (na středních školách Člověk a prostředí). Jsou vhodné i  jako seznamovací pobyty pro nové třídní kolektivy.

Více informací »

.

Ekoškola (ZŠ a SŠ)

Ekoškola je mezinárodní program v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
Program je vhodný pro školy základní, střední, i speciální, školy malé i velké, vesnické i městské, školy zkušené na poli environmentální výchovy i školy teprve začínající.

Pokud chcete vědět podrobnosti, kontaktujte nás. Koordinujeme program ve Zlínském kraji. Více infomrací můžete také najít na webu www.ekoskola.cz

Ekoškola (MŠ)

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo. Pomocí 7 kroků a 4 témat můžete změnit svou školku a její prostředí k lepšímu.V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. 

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních.

Koordinujeme program ve Zlínském kraji, pokud chcete vědět podrobnosti kontaktní osobou je Zdeňka Psotová - zdenka.psotova@veronica.cz, tel.: 572 630 670.  Více infomrací můžete také najít na webu ekoškolky. Mapu zapojených mateřských škol najdete zde.

Program Ekoškola v České republice koordinuje TEREZA.

 

 

Odborné praxe, stáže, konzultace k seminárním, bakalářským, diplomovým pracím

Studentům SŠ a VŠ nabízíme odborné praxe, stáže či vedení ročníkových, seminárních, bakalářských a diplomových prací.

Terénní praktika pro vysoké školy

Vysokým školám nabízíme unikátní prostředí Hostětína a jeho ekologických projektů - ukázky udržitelného rozvoje v praxi. Přijeďte k nám na exkurzi anebo terénní praktikum - například s tématikou udržitelného rozvoje, ochrany klimatu, místní ekonomiky či krajinné ekologie.