Domů » Ekologická vesnice » Energie slunce

Solární ohřev vody

Solární ohřev vody v domácnostech

V devíti hostětínských domácnostech (což je přibližně 10% domů v obci) je ohřev vody v elektrických bojlerech nahrazen ohřevem slunečním. Roční úspory energie z fosilních zdrojů dosahují asi 2 tisíce kWh na jedno zařízení, tedy více než čtvrtinu roční spotřeby elektřiny průměrné domácnosti.

Svépomocný program pracuje s velmi jednoduchým systémem, jehož hlavními částmi jsou hliníkový absorbér o ploše 6 m2 a 700 litrová akumulační nádrž.

Svépomocné montáže jednoduchých stavebnicových solárních systémů probíhaly od roku 1997 v rámci programu Slunce pro Bílé Karpaty, který realizovala ZO ČSOP Veronica. V rámci tohoto programu se instalovalo téměř 40 systémů na veřejných i soukromých budovách v celých Bílých Karpatech.

Kromě těchto instalací můžete v Hostětíně vidět i trubicový kolektor na střeše nad místním obchodem.

Klikněte si na stránky Veronicy pro více informací o využívání energie slunce. Naleznete zde i publikace o instalaci svépomocných kolektorů, přednášky o využívání sluneční energie a další zajímavosti.

Solární ohřev vody v Centru Veronica

Na průčelí budovy Centra Veronica je od roku 2009 fasádní kolektor se selektivním absorbérem o ploše 22 m2. Kolektor ohřívá teplou vodu hostům seminárního střediska a na jaře a podzim je využíván i pro vytápění prostor.Je připojený na tepelný zásobník společný s moštárnou.

Za rok kolektor dodá 6–7 tisíc kWh a uspoří tak zhruba 7 - 8 tun CO2, který by vznikl ohřevem vody v elektrickém bojleru.

Kolektor byl vyroben a připojen do topného systému díky prostředkům z EU – Programu přeshraniční spolupráce SR–ČR 2007-2013.

Solární ohřev vody v moštárně

Velkoplošný kolektor na moštárně zajišťuje zásobování moštárny a Centra Veronica teplou vodou a lze ho použít i na přitápění.

Kolektor ročně dodá 12 - 13 tisíc kW a uspoří tak zhruba 14 - 15 tun CO2, který by byl potřeba pro ohřev teplé vody v elektrickém bojleru.

Kolektor o celkové ploše 36 m2 je v dřevěném rámu a nahrazuje původní taškovou krytinu. Absorbér má vysoce selektivní povrch TiNOX nanášený ve vakuu na měděné pásy šířky 10 cm. Ty jsou zezadu opatřeny trubičkami, které se na místě spájely do jednoho hydraulického systému. Zespodu je absorbér izolovaný šesti centimetry minerální vaty a shora zakrytý kaleným solárním sklem.

V primárním solárním okruhu je voda s nemrznoucí kapalinou, do tepelného zásobníku s topnou vodou se teplo dostává prostřednictvím sekundárního solárního okruhu odděleného od okruhu primárního deskovým protiproudým předavačem (tzv. výměníkem teplot).

Systém využívá tepelného zásobníku umístěného za moštárnou, který je izolován balíky slámy.

Kolektor byl instalován v roce 2001 ve spolupráci s rakouskou organizací podporující využití obnovitelných zdrojů energie AEE a s finanční pomocí lucemburské organizace EBL.

Tepelný zásobník za moštárnou

Tepelný zásobník stojící za moštárnou slouží pro akumulaci tepla ze solárního kolektoru na moštárně a na Centru Veronica.

Zásobník obsahuje 9m2 topné vody a je izolován balíky slámy v tloušťce 1 metr.

Teplá voda sekundárního okruhu kolektoru přichází do zásobníku potrubím se soustavou klapek a rozlévá se ve výšce odpovídající její momentální teplotě. V zásobníku se tím vytváří žádoucí tepelné zvrstvení, kdy se voda nahoře udržuje výrazně teplejší. Při malém oslunění kolektoru se ohřívá voda v chladnější spodní části zásobníku.

Přečtěte si detaily o stavbě a slaměné izolaci zásobníku a podívejte se nafotodokumentaci.