Domů » Ekologická vesnice

Energie slunce

V Hostětíně využíváme výhod sluneční energie od roku 1997. Sluneční kolektory jsou k vidění na 9 domech, velkoplošný kolektor pro ohřev teplé vody využívá moštárna i Centrum Veronica. Na moštárně jsou instalovány fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Elektrárna je umístěná i na pozemku u výtopny a na střeše jednoho rodinného domu.

Díky využívání solárních technologií uspoří obyvatelé Hostětína ročně přibližně 100 tun emisí oxidu uhličitého (CO2), které by vznikly spálením fosilních paliv pro výrobu elektřiny.

Kupte si publikaci k tématu

Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně

využívání slunce a biomasy - představení obecní výtopny na biomasu a solárních instalací. 40 Kč
Koupit či stáhnout »

Stáhněte si

Co přinesly projekty v Hostětíně?

Odborná analýza přínosů projektů z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. 78 stran. Zcela přepracovaná podoba starších vydání z roku 2008 a 2010. 2013 Stáhnout »