Domů » Ekologická vesnice » Pasivní dům

Financování stavby

Seminární objekt

 • Evropská unie (Evropský fond pro regionální rozvoj - CZ.04.1.05/3.1.00.1/197) - 13 208 000 Kč
 • Česká republika (Ministerstvo pro místní rozvoj) - 1 651 000 Kč

Ubytovací centrum

 • Státní fond životního prostředí (rozhodnutí ministra životního prostředí č. 23130361) - 5 378 000 Kč

Celkové stavební náklady bez DPH činí 23 500 000 Kč.

Na výstavbu a vybavení dále přispěli:

 • MATRA - program Ministerstva zahraničí Nizozemského království
 • Rakouské ministerstvo životního prostředí v rámci česko-rakouského energetického partnerství
 • Úřad vlády Dolního Rakouska
 • Českomoravský cement a.s. - nástupnická organizace
 • Philips Česká republika
 • Nadace Partnerství
 • Nadace Veronica
 • Nadace Ford Motor Company Conservation and Environmental Program
 • Nadace Toyota Environmental Activities Program
 • Program LEADER ČR
 • Český svaz ochránců přírody 
 • Lesy České republiky

Za spolupráci a podporu děkujeme také obci Hostětín.