Domů » Ekologická vesnice

Pasivní dům

Centrum Veronica bylo postaveno v roce 2006 jako první česká veřejná budova splňující pasivní standard.

Základními principy stavby pasivního domu jsou:

 • silná vrstva tepelné izolace, kompaktní tvar budovy, minimalizované tepelné mosty
 • výborná vzduchotěsnost budovy,
 • větrací systém se zpětným získáváním tepla (rekuperací),
 • okna s vynikajícími tepelně-technickými parametry rámu i zasklení.

Roční spotřeba energie na vytápění pasivního domu má být menší než 15 kWh/m2, což je 7-10x méně než v běžných stavbách.

Teplo, které dům pasivně získá ze slunce, od svých obyvatel a z elektrických spotřebičů, pohodlně udrží po většinu roku příjemnou vnitřní teplotu. Dům se pak už většinou obejde bez běžného (aktivního ) systému vytápění.

Použité stavební postupy a technologie

 • izolace z minerální vlny a balíků slámy - tloušťka do 40 cm
 • základy tepelně oddělené od podloží speciálním polystyrenem tloušťky 20cm
 • okna s prostupem tepla ≤ 0,8 W/(m2.K)
 • velmi dobrá těsnost ověřená při stavbě speciální zkouškou
 • větrání se získáváním tepla z odchozího vzduchu
 • solární ohřev vody
 • dotápění z obecní biomasové výtopny
 • využití dešťové vody
 • zelená střecha
 • využití ekologických stavebních materiálů (omítky z nepálené hlíny, nepálené cihly...)

Centrum Veronica poskytuje:

 • 50 míst pro školení a výuku v sále
 • 100 míst v sále pro obecní a společenská shromáždění
 • 25 míst ve 2-4 lůžkových pokojích
 • pracovnu pro zaměstnance a stážisty
 • dílnu a zázemí pro praktické kurzy

Centrum slouží ke vzdělávání a osvětě veřejnosti a dalších cílových skupin (veřejná správa, podnikatelé, řemeslníci, žáci a studenti) o udržitelném regionálním rozvoji a způsobech, jak k němu dospět.

Architektonický návrh

Georg W. Reinberg, Vídeň

Projektanti

Ateliér Zlámal a Stolek, Brno

 

 

Podívejte se na veroničí stránky věnované ekologickému stavění, energetické soběstačnosti, energetickému poradenství, využití slámy na stavbě a solární energii.

 

Stáhněte si

Ekologické stavění: Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Publikace komplexně popisující dům - architektura, urbanismus a energetický koncept; plán domu a jeho konstrukční skladby; Ekologické vybavení a provoz. 2009 Stáhnout »

Pasivní dům pro aktivní kolektivy

nabídka pronájmu prostor pro firemní akce, semináře, cvičení apod. Stáhnout »

Co přinesly projekty v Hostětíně?

Odborná analýza přínosů projektů z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. 78 stran. Zcela přepracovaná podoba starších vydání z roku 2008 a 2010. 2013 Stáhnout »