Domů » Ekologická vesnice » Energie slunce

Fotovoltaické elektrárny v obci

Fotovoltaická elektrárna na výtopně

Elektřinu pro provoz výtopny dodává od roku 2010 velkoplošná fotovoltaická elektrárna o úhrnném instalovaném výkonu 50,6 kW.

Projekt je zajímavý z pohledu vlastnictví - jde o společnou investici čtyř subjektů. Vlastníkem pozemku je obec Hostětín, která se na celé investici podílí 7%. Na zbylé investici v úhrnné výši 4 400 000 Kč se rovným dílem spolupodílejí Nadace Partnerství, Nadace Veronica a Nadace české architektury.

Elektrárna se skládá z 230 panelů o jmenovitém výkonu 220 W. Plocha panelů je 360 m2, jejich sklon 25° a orientace 10° jihozápadně.

Předpokládaná roční výroba na instalovaný 1 kW je 962 kWh, předpokládaná roční výroba úhrnná činí 49 000 kWh (údaje jsou z roku 2010). Elektrárna ročně uspoří přibližně 57 tun CO2.

Roční chod výroby elektřiny na FVE a spotřeba elektřiny na obecní výtopně jsou velmi odlišné: v době letních maxim výroby je výtopna mimo provoz a veškerá vyrobená elektřina je tak dodávána do distribuční sítě. Na topnou sezónu připadá asi 30% roční výroby, asi polovina z toho se spotřebuje přímo ve výtopně. Přebytky a celá produkce v období mimo topnou sezónu, v součtu zhruba 85% vyrobené elektřiny, se dodávají do distribuční sítě.

Fotovoltaická elektrárna na moštárně

Elektřinu pro provoz moštárny dodává od roku 2008 fotovoltaická elektrárna.

Skládá se ze 40 polykrystalických panelů, každý se jmenovitým výkonem 220 W, rozčleněných do dvou sekcí po 20 panelech. Úhrnný instalovaný výkon je až 8,8 kW.Stejnosměrný proud, který vyrábí fotovoltaické panely, převádí na střídavý dva síťové měniče. Celková plocha panelů činí 64m2. Panely mají sklon 45° a jihovýchodní orientaci 36°.

Elektrárna ročně vyrobí zhruba 8 000 kWh, což je přibližně roční spotřeba energie pro čtyřčlennou domácnost. Případné přebytky energie, které nespotřebuje moštárna, dodá systém do rozvodné sítě. Elektrárna také ročně uspoří přibližně 9 tun CO2.

Investorem elektrárny je Nadace Veronica. Cena investice byla řádově 1 100 000 Kč.

Podívejte se na online sledování výkonu a výnosu elektrárny.