Domů » Ekologická vesnice

Kompostovací toaleta

Kompostovací záchod nebo také kompostovací toaleta je typem suché toalety užívající pro likvidaci moči a exkrementů proces kompostování. Kompostování může probíhat buď přímo v toaletě a nebo je nutné její obsah jednou za čas vynést na kompost (což je náš případ). Kompostovací toaleta je šetrná k životnímu prostředí, neboť nespotřebovává pitnou vodu pro splachování. 

Kompostovací záchod je jedním z krůčků k soběstačnosti i ochraně klimatu. Umožňuje snižování spotřeby vody, snižování množství odpadních vod i míru jejich znečištění, pomáhá uzavírat koloběh živin.

Přínosy a odlišnosti od "kadibudek" a suchých záchodů:

  • ušetří až třetinu (pitné) vody v domácnosti
  • nevzniká zde nepříjemný zápach. Díky tomu, že tuhé exkrementy jsou separovány od moči, obsah nekvasí a nepřitahuje žádné mouchy.
  • není potřeba pro ně budovat kanalizaci, přivádět vodu ani kopat jímku - jsou tedy nižší stavební náklady
  • nevzniká žádný odpad (tuhý obsah se zkompostuje a moč je hnojivo), naopak vzniká vynikající humus, který můžeme použít třeba do okrasných květinových záhonů
  • toaletní papír vyrovnává v zásobníku poměr uhlíku a draslíku a urychluje následné kompostování

Jak to funguje?

Voda je nahrazena hoblinami a štěpkou. Obsah toalety není odváděn vodou do čistírny odpadních vod, zůstává na místě. Suché dřevní částice (hobliny, štěpka) pomáhají vysušovat obsah toalety, zároveň jej svojí strukturou provzdušňují. Tím jsou nastaveny dobré podmínky pro kompostování přímo v nádobě toalety.

Pomocí mechanického ventilátoru dochází k odtahu nežádoucího zápachu a k dalšímu vysušování jeho obsahu.

Při naplnění zásobníku je „zadními dvířky“ zespod odstraněn již částečně zkompostovaný obsah, který je přenesen na místo určené k úplnému zkompostování a jeho „vyzrátí“.

Přijďte si k nám "usednout"

Návštěvníci Přírodní zahrady Centra Veronica mají možnost toaletu si v klidu prohlédnout a vyzkoušet. Přispějte i vy k ochraně klimatu. Přijďte si rozptýlit obavy a změnit představu o smradlavých kadibudkách!

Zajímá vás, jak takový záchod vypadá? 

Zveme vás do naší fotogalerie.