Domů » Ekologická vesnice » Venkovská krajina

Konference Venkovská krajina

Pravidelně se v druhé polovině května v setkávají mladých odborníci z řad studentů bakalářského, magisterského či doktorandského studia i jejich odborně zdatných kolegů, aby společně debatovali o krajině a venkovu.

V třídením programu konference je rovnoměrně zastoupena odborná rozprava, společná tvorba a další vzdělávání. Po úvodním dni, kdy si učástnící navzájem představí své příspěvky, následuje celodenní workshop zaměřený na krajinářské téma. Konferenci zakončuje lektorovaná exkurze po zajímavostech bělokarpatské krajiny.

Přednesené příspěvky, najdete ve sbornících Venkovská krajina