Domů » Ekologická vesnice

Kořenová čistírna

Kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod vznikla roce 1996 jako první svého druhu na východní Moravě. Jejím základem je umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami (rákos obecný či chrastice rákosovitá). Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí.

Díky provozu čistírny byla v obci odstraněna stavební uzávěra, která trvala od 70-tých let 20. století, od dokončení vodárenské nádrže Kolelač. Toto opatření omezovalo výstavbu v obci, která byla bez čistění odpadních vod pro vodárenskou nádrž významným zdrojem znečištění.

Kupte si publikaci k tématu

Přírodní čištění vody

Informace o přírodním čištění povrchových a odpadních vod a obecní kořenové čistírně v Hostětíně. Základní pojmy a principy přírodního čištění. 30 Kč
Koupit či stáhnout »

Stáhněte si

Voda a krajina

představení kořenové ČOV a přírodních způsobů čištění odpadních vod 2001 Stáhnout »

Co přinesly projekty v Hostětíně?

Odborná analýza přínosů projektů z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. 78 stran. Zcela přepracovaná podoba starších vydání z roku 2008 a 2010. 2013 Stáhnout »

Sborník ze semináře Voda a krajina II

Konference se zabývala povodím Olšavy. 2004 Stáhnout »