Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Nabídka pro základní a střední školy

Odborné stáže

Odborné praxe a stáže

Studentům SŠ a VŠ nabízíme praxi v environmentální oblasti. Středoškoláci i vysokoškoláci mohou získat důležité body do životopisu a současně pomoci přírodě a udržitelnému rozvoji.

Stáž se skládá z teoretické i praktické části. V obou se student aktivně zapojí do stěžejních aktivit organizace a seznámí se s celým spektrem jejích činností. Uplatní znalosti získané během studia a propojí je s reálnou praxí. Získá tak komplexní znalosti a dovednosti, které mu zvýší oborový a posléze i profesní kredit.
Časové rozvržení stáže bude přizpůsobeno preferencím studenta.

Konzultace k seminárním, bakalářským a diplomovým pracím

Studentům nabízíme témata pro jejich seminární, bakalářské a diplomové práce, která vycházejí z hostětínských specifik a navazují na realizované ekologické projekty a udržitelný rozvoj obce. K daným tématům nabízíme konzultace, poskytnutí podkladových materiálů, odbornou pomoc či možnost přímé aplikace výsledků v praxi (toto se týká jen některých témat).

 

.......................................

Vzdělávací program stáží a odborných prací je v letech 2011-2013 financován z Programu švýcarsko-české spolupráce.