Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy » Nabídka pro základní a střední školy

Pobytové programy

  • Žáci základních a studenti středních škol si poznáváním pestré krajiny Bílých Karpat, její historie, jednotlivých ekosystémů i současných ekologických projektů přiblíží pojem udržitelného rozvoje a možnosti jeho uvádění do praxe.
  • AKTUÁLNĚ:  Přijímáme objednávky termínů školních pobytů pro školní rok 2019/2020! ( [email protected], 572 641 855). 

SVĚT ZAHRADNÍCH SKŘÍTKŮ

pobytový program pro 1. - 2. třídu ZŠ (případně MŠ)

Zábavně-tvořivý pobytový program s poutavým pohádkovým příběhem a environmentálním přesahem. Spolu s neposednými zahradními skřítky budou žáci objevovat živočichy a přírodní děje v závislosti na aktuálním ročním období. Prozkoumají každý kout naší rozmanité zahrady a možná zažijí dobrodružství i za humny...

 

BÁDEJ A HRAJ - POZNEJ NÁŠ KRAJ!

pobytový program pro 3. - 5. třídu ZŠ

Zábavný a naučný pobytový program, během kterého žáci bádají, získávají informace a plní řadu úkolů, které si zapisují do svých badatelských deníků. Žáci na vlastní kůži poznají, jak se žije v pasivním domě a v obci, kde teplou vodu ohřívá slunce a vodu čistí bakterie na kořenech rostlin. Prozkoumají přírodní zahradu a příbytky jejích obyvatel z živočišné říše. Intenzivní prožitky získají v lese, v krajině i při zapomenutých řemeslech. V průběhu procesu žáci poznají řadu souvislostí mezi svým každodenním chováním a koloběhem v přírodě i životem v obci. Na konci pobytu si žáci připraví vlastní reportáž, jejíž videozáznam mohou po návratu promítnout doma nebo ostatním žákům ve škole.

 

ZA TAJEMSTVÍM KRAJINY BÍLÝCH KARPAT

pobytový program pro 5. - 9. třídu ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima – kvarta)

Žáci se během intenzivního programu seznámí s unikátní krajinou Bílých Karpat a jejími ekosystémy (les, louka, sad). V terénu i na příkladu historického vývoje krajiny Bílých Karpat si uvědomí, že je možné hospodařit v krajině trvale udržitelným způsobem po celá staletí a lze tak pokračovat i v současnosti. Exkurze po novodobých ekologických projektech v Hostětíně, terénní programy, spolupráce s pracovníkem CHKO Bílé Karpaty, ale také simulační hra. Program je sestaven tak, aby žákům nabídl jak nové informace a pochopení souvislostí, tak bezprostřední prožitky přírody a zážitky z netradičních aktivit.

K programům obecně:

Pobytový program nabízíme ve třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantě. Pobytové výukové programy můžete využít při naplňování školních vzdělávacích programů, zejména v průřezovém tématu Environmentální výchova (na středních školách Člověk a prostředí).

Pobytové programy probíhají v Centru Veronica, přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní malebné krajině Bílých Karpat.

Plný program zahrnuje dopolední, odpolední a zčásti večerní aktivity. Program je přizpůsobený věku účastníků. Pokud je to možné, probíhá velká část programu venku. Při čtyřdenním či pětidenním pobytu zařazujeme celodenní výlet.

Program je sestaven tak, aby posílil jak poznání ekologických souvislostí, tak přímý prožitek přírody. Zahrnuje i tvořivou činnost a aktivity pro podporu otevřené komunikace a spolupráce mezi žáky.
Konkrétní podobu programu je možné a vhodné konzultovat předem, rádi vezmeme v potaz vaše požadavky. Můžete si zvolit zkrácený program za sníženou cenu.

Pobytové programy nabízíme celoročně (v zimních měsících se slevou). Můžete zvolit třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantu.
Váš pobyt začne první den obědem, odjezd poslední den je do 11 h. Jiná délka pobytu je možná po domluvě.
Pobyty nabízíme pro 20 - 30 žáků (větší či menší počty konzultujte předem).
Pracovníci Centra Veronica zodpovídají za přípravu a vedení programové části pobytu; za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor.
Po předchozí domluvě vám pošleme závaznou přihlášku.

Ubytování: v energeticky úsporném pasivním domě, ve 2- 4 lůžkových komfortních pokojích s vlastním sociálním zařízením (kapacita 28 lůžek + 5 přistýlek, větší počty konzultujte předem) 

Stravování: plná penze (se svačinami a pitným režimem), vaříme s využitím regionálních, BIO a fairtradových potravin

K dispozici: kuchyňka s lednicí, základní sportovní potřeby, prostor přírodní zahrady, ohniště, v Centru je možnost nákupu regionálních výrobků.

Samoobslužné aktivity:
v Centru a blízkém okolí –  pracovní list Živá zahrada, naučná stezka Naokolo Hostětína,  Sochy v krajině, hledačky (questy - Švihácká hledačka a ekohledačka Živ-li's s živly), geocaching (možnost zapůjčení GPS), sportovní hry na obecním hřišti 
další turistické cíle – hrad Brumov, Letní areál koupaliště Pitín, Muzeum Bojkovska, lázně Luhačovice aj.

CENÍK  2018/2019

Cena za žáka (zahrnuje ubytování, stravu, program*)

*v zimních měsících nabízíme slevu na program, kterou ale dotujeme z našeho provozu. Pokud máte možnost díky grantu či sponzoringu zaplatit plnou cenu (tj. letní ceny pobytů), tak to velmi uvítáme.

 

Zimní ceny (listopad – březen)*

Letní ceny (duben – říjen)

Délka pobytu

3 dny

4 dny

5 dní

3 dny

4 dny

5 dní

1. - 4. třída

1 100 Kč

1 650 Kč

2 200 Kč

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

5. – 9. třída

1 420 Kč

2 130 Kč

2 840 Kč

1 560 Kč

2 340 Kč

3 120 Kč             

 

Cena pro pedagoga

 

Zimní ceny (listopad – březen)

Letní ceny (duben – říjen)

Délka pobytu

3 dny

4 dny

5 dní

3 dny

4 dny

5 dní

Ubytování

500 Kč

750 Kč

1000 Kč

600 Kč

900 Kč

1 200 Kč

Strava

600 Kč

900 Kč

1 200 Kč

600 Kč

900 Kč

1 200 Kč

Při pobytu pro 20 a více účastníků na alespoň 3 noci má 1 pedagog nocleh za sníženou cenu, pro 26 a více účastníků na alespoň 3 noci 2 pedagogové nocleh za sníženou cenu.

 

Bližší informace podá Bc. Jitka Datinská, [email protected], 572 641 855

AKTUÁLNĚ:  Přijímáme objednávky termínů školních pobytů pro školní rok 2019/2020! 

 

Kontaktní osoba

Bc. Jitka Datinská

[email protected]