Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Nabídka pro základní a střední školy

Pobytové programy

  • Žáci základních škol si poznáváním pestré krajiny Bílých Karpat, její historie, jednotlivých ekosystémů i současných ekologických projektů přiblíží pojem udržitelného rozvoje a možnosti jeho uvádění do praxe.
  • AKTUÁLNĚ: Přijímáme rezervace pro pobytové programy na rok 2024/2025 a 2025/2026.

  • Chcete zažít týden plný zážitků v malebné krajině Bílých Karpat se zkušenými lektory environmentální výchovy? Tak neváhejte a objednávejte! Více informací na jitka.datinska@veronica.cz, tel.: 771123394

 

 

ČTYŘI ŽIVLY PRO MALÉ BADATELE 

pobytový program pro 1. - 2. třídu ZŠ (případně MŠ od 5 let)

Pobytový program využívající postupy badatelsky orientované výuky dětem hravou a poutavou formou představí téma čtyř živlů, elementy Vzduch, Země, Voda, Oheň. V rámci programu plní žáci řadu badatelsky orientovaných aktivit v přírodě, kde přímo ve venkovním prostředí zkoumají, jak živly projevují, v jaké vzájemné interakci vystupují a jak vytvářejí podmínky pro život. Dozví se o využitelnosti živlů pro trvale udržitelný život.

 

BÁDEJ A HRAJ - POZNEJ NÁŠ KRAJ!

pobytový program pro 3. - 6. třídu ZŠ

Zábavný, naučný a trochu tajemný pobytový program, který žákům nabízí bezprostřední prožitky v jedinečné přírodě Bílých Karpat. Žáci v průběhu programu při řešení záhady zjišťují, jak se žije v Hostětíně, ve vesnici budoucnosti. Získávají informace o možnostech využití sluneční energie a dešťové vody, vyzkouší si udržitelné hospodaření na zahradě, prožijí příjemné chvíle ve zdravém, fungujícím lese. V průběhu programu žáci poznají řadu souvislostí mezi svým každodenním chováním a koloběhem v přírodě. Výsledky svého bádání představí na konferenci. V závěru programu žáci navrhnou projekty, ve kterých zužitkují získané informace.

 

SUCHO V KRAJINĚ

pobytový program pro 6. - 9. třídu ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, na 3 - 5 dní

Pobytový program o aktuálním celospolečenském tématu nedostatku vody v krajině. Žáci se při terénním výzkumu a badatelských aktivitách seznámí s problematikou, osvojí si základní poznatky a souvislosti, budou postupně odkrývat příčiny problémů a navrhnou praktická řešení, jak s vodou v krajině hospodařit. Kvalitní dramaturgie programu, metody kritického myšlení a neokoukané pokusy budou žáky motivovat k činnosti. Simulační hrou si v závěru prakticky vyzkouší roli aktivních a zodpovědných občanů.

 

Nabídka pro zimní období od listopadu do března 

V ZIMNÍ PŘÍRODĚ VŠICHNI V POHODĚ

pobytový program pro 4. - 6. třídu ZŠ na 3 - 5 dní

Zážitkový i naučný pobytový program, během něhož žáci v malebné přírodní zahradě i hostětínském lese objevují zimní přírodu. Program je zaměřen především na říši ptáků. Z žáků se stávají "birdwatcheři", kteří zkoumají, které druhy využívají krmítko v našem ovocném sadě i okolí. Na vlastní kůži poznají nejen to, jak mohou ptáky v zimním prostředí podpořit, ale také jakými opatřeními je mohou přilákat co nejvíce, a to nejen co se týká početnosti, ale i druhové skladby. Žáci si u nás vyzkouší nejen práci s fotopastí, ale i s kvalitními dalekohledy. Budou si klást otázky, tvořit hypotézy a ověřovat je na základě zjištěných informací přímo z terénu. Naučí se uvažovat o problematice úbytku ptáků v zahradách. Součástí programu jsou i tematicky zaměřené rukodělné aktivity. Žáci si tak vyzkouší například techniku plstění či přípravu kynutého těsta. Program je zpestřen simulačními hrami.

K programům obecně:

Pobytový program nabízíme ve třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantě. Pobytové výukové programy můžete využít při naplňování rámcových respektive školních vzdělávacích programů (rozvíjíme oblasti Dítě a svět, Člověk a jeho svět a zejména průřezové téma Environmentální výchova, na středních školách pak Člověk a prostředí).

Pobytové programy probíhají v Centru Veronica, přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní malebné krajině Bílých Karpat.

Plný program zahrnuje dopolední, odpolední a zčásti večerní aktivity. Program je přizpůsobený věku účastníků. Pokud je to možné, probíhá velká část programu venku. 

Programy jsou sestaven tak, aby posílily jak poznání ekologických souvislostí, tak přímý prožitek přírody. Programy představují témata ochrany životního prostředí a klimatu v širších souvislostech. Zahrnují i tvořivou činnost a aktivity pro podporu otevřené komunikace a spolupráce mezi žáky.
Konkrétní podobu programu je možné a vhodné konzultovat předem, rádi vezmeme v potaz vaše požadavky. Můžete si zvolit zkrácený program za sníženou cenu.

Pobytové programy nabízíme celoročně (v zimních měsících se slevou). Můžete zvolit třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantu.
Váš pobyt začne první den obědem, odjezd poslední den je do 11 h. Jiná délka pobytu je možná po domluvě.
Pobyty nabízíme pro 20 - 30 žáků (větší či menší počty konzultujte předem).
Pracovníci Centra Veronica zodpovídají za přípravu a vedení programové části pobytu; za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor.
Po předchozí domluvě vám pošleme závaznou přihlášku.

Ubytování: v energeticky úsporném pasivním domě, ve 2- 4 lůžkových komfortních pokojích s vlastním sociálním zařízením (kapacita 28 lůžek + 7 přistýlek, větší počty konzultujte předem) 

Stravování: plná penze (se svačinami a pitným režimem), vaříme s využitím regionálních, BIO a fairtradových potravin, 2 dny v týdnu je strava čistě vegetariánská 

K dispozici: kuchyňka s lednicí, základní sportovní potřeby, prostor přírodní zahrady, ohniště, v Centru je možnost nákupu regionálních výrobků.

Samoobslužné aktivity:
v Centru a blízkém okolí –  pracovní list Živá zahrada, naučná stezka Naokolo Hostětína,  Sochy v krajině, hledačky (questy - Švihácká hledačka a ekohledačka Živ-li's s živly), geocaching (možnost zapůjčení GPS), sportovní hry na obecním hřišti 
další turistické cíle – hrad Brumov, Letní areál koupaliště Pitín, Muzeum Bojkovska, lázně Luhačovice aj.

CENÍK  2023/2024

Cena za žáka (zahrnuje ubytování, stravu, program*)

*v zimních měsících nabízíme slevu na program, kterou ale dotujeme z našeho provozu. Pokud máte možnost díky grantu či sponzoringu zaplatit plnou cenu (tj. letní ceny pobytů), tak to velmi uvítáme.

 

Zimní ceny (listopad – březen)*

Letní ceny (duben – říjen)

Délka pobytu

3 dny

4 dny

5 dní

3 dny

4 dny

5 dní

1. - 4. třída

1 780 Kč

2 670 Kč

3 560 Kč

1 840 Kč

2 760 Kč

3 680 Kč

5. – 9. třída

1 900 Kč

2 850 Kč

3 800 Kč

1 940 Kč

2 910 Kč

3 880 Kč             

 

Cena pro pedagoga

 

Zimní ceny (listopad – březen)

Letní ceny (duben – říjen)

Délka pobytu

3 dny

4 dny

5 dní

3 dny

4 dny

5 dní

Ubytování

800 Kč

1 200 Kč

1 600 Kč

900 Kč

1 350 Kč

1 800 Kč

Strava

800 Kč

1 320 Kč

1 760 Kč

880 Kč

1 320 Kč

1 760 Kč

Při pobytu nad 20 účastníků na alespoň 3 noci má 1 pedagog nocleh za sníženou cenu 100 Kč za noc, pro 26 a více účastníků na alespoň 3 noci  mají 2 pedagogové nocleh za sníženou cenu 100 Kč za noc.

 Bližší informace podá Bc. Jitka Datinská, jitka.datinska@veronica.cz572 641 855, 771 123 394, pondělí až čtvrtek od 8:30 do 14:00. 

 

 

Kontaktní osoba

Bc. et Bc. Jitka Datinská

jitka.datinska@veronica.cz
771123394