Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Nabídka pro základní a střední školy

Pobytové programy

  • Žáci základních a studenti středních škol si poznáváním pestré krajiny Bílých Karpat, její historie, jednotlivých ekosystémů i současných ekologických projektů přiblíží pojem udržitelného rozvoje a možnosti jeho uvádění do praxe.
  • AKTUÁLNĚ: Přijímáme objednávky školních pobytů pro školní rok 2023 / 2024 ( jitka.datinska@veronica.cz, 771 123 394). 

 

 

NOVINKA: ČTYŘI ŽIVLY PRO MALÉ BADATELE 

pobytový program pro 1. - 2. třídu ZŠ (případně MŠ)

Pobytový program využívající postupy badatelsky orientované výuky dětem hravou a poutavou formou představí téma čtyř živlů, elementy Vzduch, Země, Voda, Oheň. V rámci programu plní žáci řadu badatelsky orientovaných aktivit v přírodě, kde přímo ve venkovním prostředí zkoumají, jak živly projevují, v jaké vzájemné interakci vystupují a jak vytvářejí podmínky pro život. Dozví se o využitelnosti živlů pro trvale udržitelný život.

 

SVĚT ZAHRADNÍCH SKŘÍTKŮ

pobytový program pro 1. - 2. třídu ZŠ (případně MŠ)

Zábavně-tvořivý pobytový program s poutavým pohádkovým příběhem a environmentálním přesahem. Spolu s neposednými zahradními skřítky budou žáci objevovat živočichy a přírodní děje v závislosti na aktuálním ročním období. Prozkoumají každý kout naší rozmanité zahrady a možná zažijí dobrodružství i za humny...

 

BÁDEJ A HRAJ - POZNEJ NÁŠ KRAJ!

pobytový program pro 3. - 5. třídu ZŠ

Zábavný a naučný pobytový program, během kterého žáci bádají, získávají informace a plní řadu úkolů, které si zapisují do svých badatelských deníků. Žáci na vlastní kůži poznají, jak se žije v pasivním domě a v obci, kde teplou vodu ohřívá slunce a vodu čistí bakterie na kořenech rostlin. Prozkoumají přírodní zahradu a příbytky jejích obyvatel z živočišné říše. Intenzivní prožitky získají v lese, v krajině i při zapomenutých řemeslech. V průběhu procesu žáci poznají řadu souvislostí mezi svým každodenním chováním a koloběhem v přírodě i životem v obci. Na konci pobytu si žáci připraví vlastní reportáž, jejíž videozáznam mohou po návratu promítnout doma nebo ostatním žákům ve škole.

 

S KAPKOU VODY ZA POZNÁNÍM 

pobytový program pro 3. - 5. třídu ZŠ 

Velké sucho zasáhlo naši zemi, voda v řekách se ztrácí, studánky vysychají, tráva a stromy začínají schnout. Staň se členem expedice "Voda je život", která má za cíl zjistit, co sucho způsobuje a jak problém řešit. Během hravého, naučného a dobrodružného program se žáci dozvědí o vodním  koloběhu, co ho ovlivňuje a naučí se s vodou hospodařit.

 

ZA TAJEMSTVÍM KRAJINY BÍLÝCH KARPAT

pobytový program pro 6. - 9. třídu ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima – kvarta)

Žáci se během intenzivního programu seznámí s unikátní krajinou Bílých Karpat a jejími ekosystémy (les, louka, sad). V terénu i na příkladu historického vývoje krajiny Bílých Karpat si uvědomí, že je možné hospodařit v krajině trvale udržitelným způsobem po celá staletí a lze tak pokračovat i v současnosti. Exkurze po novodobých ekologických projektech v Hostětíně, terénní programy, spolupráce s pracovníkem CHKO Bílé Karpaty, ale také simulační hra. Program je sestaven tak, aby žákům nabídl jak nové informace a pochopení souvislostí, tak bezprostřední prožitky přírody a zážitky z netradičních aktivit.

 

SUCHO V KRAJINĚ

pobytový program pro 6. - 9. třídu ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, na 3 dny

Pobytový program o aktuálním celospolečenském tématu nedostatku vody v krajině. Žáci se při terénním výzkumu a badatelských aktivitách seznámí s problematikou, osvojí si základní poznatky a souvislosti, budou postupně odkrývat příčiny problémů a navrhnou praktická řešení, jak s vodou v krajině hospodařit. Kvalitní dramaturgie programu, metody kritického myšlení a neokoukané pokusy budou žáky motivovat k činnosti. Simulační hrou si v závěru prakticky vyzkouší roli aktivních a zodpovědných občanů.

 

Nabídka pro zimní období od listopadu do března 

V ZIMNÍ PŘÍRODĚ VŠICHNI V POHODĚ

pobytový program pro 4. - 6. třídu ZŠ na 3 - 5 dní

Zážitkový i naučný pobytový program, během něhož žáci v malebné přírodní zahradě i hostětínském lese objevují zimní přírodu. Program je zaměřen především na říši ptáků. Z žáků se stávají "birdwatcheři", kteří zkoumají, které druhy využívají krmítko v našem ovocném sadě i okolí. Na vlastní kůži poznají nejen to, jak mohou ptáky v zimním prostředí podpořit, ale také jakými opatřeními je mohou přilákat co nejvíce, a to nejen co se týká početnosti, ale i druhové skladby. Žáci si u nás vyzkouší nejen práci s fotopastí, ale i s kvalitními dalekohledy. Budou si klást otázky, tvořit hypotézy a ověřovat je na základě zjištěných informací přímo z terénu. Naučí se uvažovat o problematice úbytku ptáků v zahradách. Součástí programu jsou i tematicky zaměřené rukodělné aktivity. Žáci si tak vyzkouší například techniku plstění či přípravu kynutého těsta. Program je zpestřen simulačními hrami.

K programům obecně:

Pobytový program nabízíme ve třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantě. Pobytové výukové programy můžete využít při naplňování rámcových respektive školních vzdělávacích programů (rozvíjíme oblasti Dítě a svět, Člověk a jeho svět a zejména průřezové téma Environmentální výchova, na středních školách pak Člověk a prostředí).

Pobytové programy probíhají v Centru Veronica, přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní malebné krajině Bílých Karpat.

Plný program zahrnuje dopolední, odpolední a zčásti večerní aktivity. Program je přizpůsobený věku účastníků. Pokud je to možné, probíhá velká část programu venku. 

Programy jsou sestaven tak, aby posílily jak poznání ekologických souvislostí, tak přímý prožitek přírody. Programy představují témata ochrany životního prostředí a klimatu v širších souvislostech. Zahrnují i tvořivou činnost a aktivity pro podporu otevřené komunikace a spolupráce mezi žáky.
Konkrétní podobu programu je možné a vhodné konzultovat předem, rádi vezmeme v potaz vaše požadavky. Můžete si zvolit zkrácený program za sníženou cenu.

Pobytové programy nabízíme celoročně (v zimních měsících se slevou). Můžete zvolit třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantu.
Váš pobyt začne první den obědem, odjezd poslední den je do 11 h. Jiná délka pobytu je možná po domluvě.
Pobyty nabízíme pro 20 - 30 žáků (větší či menší počty konzultujte předem).
Pracovníci Centra Veronica zodpovídají za přípravu a vedení programové části pobytu; za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor.
Po předchozí domluvě vám pošleme závaznou přihlášku.

Ubytování: v energeticky úsporném pasivním domě, ve 2- 4 lůžkových komfortních pokojích s vlastním sociálním zařízením (kapacita 28 lůžek + 7 přistýlek, větší počty konzultujte předem) 

Stravování: plná penze (se svačinami a pitným režimem), vaříme s využitím regionálních, BIO a fairtradových potravin

K dispozici: kuchyňka s lednicí, základní sportovní potřeby, prostor přírodní zahrady, ohniště, v Centru je možnost nákupu regionálních výrobků.

Samoobslužné aktivity:
v Centru a blízkém okolí –  pracovní list Živá zahrada, naučná stezka Naokolo Hostětína,  Sochy v krajině, hledačky (questy - Švihácká hledačka a ekohledačka Živ-li's s živly), geocaching (možnost zapůjčení GPS), sportovní hry na obecním hřišti 
další turistické cíle – hrad Brumov, Letní areál koupaliště Pitín, Muzeum Bojkovska, lázně Luhačovice aj.

CENÍK  2022/2023

Cena za žáka (zahrnuje ubytování, stravu, program*)

*v zimních měsících nabízíme slevu na program, kterou ale dotujeme z našeho provozu. Pokud máte možnost díky grantu či sponzoringu zaplatit plnou cenu (tj. letní ceny pobytů), tak to velmi uvítáme.

 

Zimní ceny (listopad – březen)*

Letní ceny (duben – říjen)

Délka pobytu

3 dny

4 dny

5 dní

3 dny

4 dny

5 dní

1. - 4. třída

1 690 Kč

2 535 Kč

3 380 Kč

1 750Kč

2 625 Kč

3 500 Kč

5. – 9. třída

1 920 Kč

3030 Kč

3 520 Kč

2 020 Kč

3 030 Kč

3 690 Kč             

 

Cena pro pedagoga

 

Zimní ceny (listopad – březen)

Letní ceny (duben – říjen)

Délka pobytu

3 dny

4 dny

5 dní

3 dny

4 dny

5 dní

Ubytování

800 Kč

1 200 Kč

1 200 Kč

900 Kč

1 350 Kč

1 350 Kč

Strava

800 Kč

1 320 Kč

1 760 Kč

880 Kč

1 320 Kč

1 760 Kč

Při pobytu nad 20 účastníků na alespoň 3 noci má 1 pedagog nocleh za sníženou cenu 100 Kč za noc, pro 26 a více účastníků na alespoň 3 noci  mají 2 pedagogové nocleh za sníženou cenu 100 Kč za noc.

Při pěti denním pobytu mají pedagogové slevu na ubytování, platí jen 3 noci. 

Při 5denním pobytu pro 5.-9.třídu je cena za ubytování pro žáky zvýhodněná (účtují se 3 noci). Uvedené ceny již zahrnují tuto slevu.

 

Bližší informace podá Bc. Jitka Datinská, jitka.datinska@veronica.cz572 641 855, 771 123 394, pondělí až čtvrtek od 8:30 do 14:00. 

 

 

Kontaktní osoba

Bc. Jitka Datinská

jitka.datinska@veronica.cz
771123394