Domů » Ekologická vesnice » Ukázková přírodní zahrada a sad

Praktické vzdělávání v sadu a zahradě

Pro záchranu starých odrůd je zásadní vzdělávání, osvěta a práce v terénu. Pravidelně pořádáme semináře na téma řezu a údržby ovocných stromů, pomologie neboli poznávání odrůd a další akce, např. letní školu s ovocnářskou tematikou.

Při budování ukázkového sadu organizujeme akce zaměřené na přímé aktivity v sadu - např. Jarní víkend pro dobrovolníky, Jablečný víkend či různé workshopy.  Například na budování biodiverzitních prvků - hadník, ježkovník, ptačí budky či hmyzí domečky, které lákají další návštěvníky do sadu. 

Součástí seminářů jsou i exkurze do zajímavých míst v regionu – genofondových sadů, sušíren ovoce, ovocné školky či do certifikovaných přírodních zahrad.

Mezi již tradiční akce zaměřené na záchranu starých a regionálních odrůd ovoce patří Jablečná slavnost.