Domů » Ekologická vesnice » Ukázková přírodní zahrada a sad » Přírodní zahrady

Přírodní zahrady ve Zlínském kraji

V projektu Přírodní zahrady pro Bílé/Biele Karpaty se snažíme propagovat přírodě blízké hospodaření a prezentovat možnosti péče o zahradu s využitím přírodních vztahů a zákonitostí. Především se snažíme ukázat, že zahrada je místem nejen pro zahradníka a jeho úrodu, ale i pro celou řadu volně rostoucích rostlin a volně žijících živočichů , kteří tvoří podstatu přírodní rozmanitosti (biodiverzity).

Máte taky takovou zahradu, na kterou možná sousedé pohlížejí s mírným despektem, ale pro volně žijící živáčky je to ráj, nebo byste takovou rádi měli?

Pokud leží v kraji Zlín, pak máme pro vás dobrou zprávu. Můžete se přihlásit do společenství přírodních zahrad a získat plaketu „Přírodní zahrada" v rámci přeshraničního projektu a tedy zdarma.

Stačí tak málo: obejít se bez rašeliny a  bez rozpustných minerálních hnojiv a bez pesticidů. Kromě těchto tří hlavních kritérií musí být rovněž splněna další kritéria, vztahujících se na založení zahrady a péči o ni. Náš zkušený poradce vám také poradí, jak můžete jednotlivá kritéria konkrétně na vaší zahradě naplnit.

Pokud vaše zahrada neleží ve Zlínském kraji, ale kdekoliv jinde v České republice – nezoufejte! I vy můžete svoji zahradu přihlásit nebo využít poradenství přímo u vás na zahradě. Protože však v tomto případě nejsou certifikace ani poradenství placeny z grantu, žadatelé si obojí hradí sami. Podmínky placené certifikace najdete zde.

Pečovat o zahradu přirozeným způsobem znamená usilovat o vytvoření uzavřených koloběhů.

Ústřední význam přitom má udržování a zvyšování půdního zdraví a půdní úrodnosti. Majitel přírodní zahrady se snaží o maximální podporu přirozených dějů nebo tyto děje svými zahradnickými opatřeními napodobuje. Zásahy a opatření přitom omezuje jen na ty nejnutnější a jinak se cvičí hlavně v trpělivosti a důvěřuje působení přirozených regulačních mechanismů. Přírodní zahradu chápeme jako ekosystém, který slouží nejen člověku a jeho potřebám, ale umožňuje život široké paletě rostlin a živočichů. Ohleduplné zacházení se všemi obyvateli zahrady tak samozřejmě patří k této přírodní zahradnické filosofii.

Přírodní zahrady jsou oázy pro rostliny, živočichy i člověka. Tady se všichni cítí dobře, ježek i vážka, vzácné rostliny i nádherně barevné trvalky, protože se tu pracuje v souladu s přírodou. Bližší informace najdete na http://www.veronica.cz. Na stránkách www.cz.natur-im-garten.at se můžete dozvědět mnoho cenných informací, nashromážděných během 10 let úspěšného projektu v Rakousku.

Jaké jsou základní principy přírodě blízkého zahradničení?

 • nepoužívání umělých minerálních hnojiv
 • nepoužívání pesticidů ani jiných chemických postřiků
 • nepoužívání rašeliny k úpravě půdy

Další principy se týkají využívání přírodních prvků na zahradě:

 • živý plot z divokých keřů
 • louka, prvky louky
 • ponechání volně rostoucích rostlin
 • divoký koutek
 • mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
 • listnaté stromy
 • květiny a kvetoucí trvalky

Na co dbáme při obhospodařování přírodní zahrady?

 • kompost
 • místa pro zvířecí pomocníky (budky, úlky,dutiny)
 • využití dešťové vody
 • užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
 • mulčování
 • pěstování zeleniny a bylinek
 • pěstování ovocných stromů a bobulových keřů
 • využívání smíšených kultura a střídání plodin
 • využití zeleného hnojení