Domů » Ekologická vesnice » Pasivní dům

Veronica Hostětín - Centrum klimatického vzdělávání

Nechceme zaspat dobu a stále se snažíme jít příkladem, a to nejen v oblasti udržitelného stavebnictví. Technologie v budově centra, které byly na začátku tisíciletí ukázkové, nedostačují nárokům, které na ně klade prohlubující se klimatická krize. Nádrž na dešťovku pro plně obsazený penzion nestačí, když měsíc neprší. V roce 2024 plánujeme velkou modernizaci, která nám přinese značná vylepšení a přiblíží nás ke klimatické neutralitě. Budeme vděční, když se k nám přidáte a podpoříte nás v tomto vzrušujícím kroku. Každý finanční příspěvek na stavbu bude pro nás a všechny účastníky klimatických vzdělávacích akcí velkým darem.

Cíle modernizace

  • zkvalitnění klimatického vzdělávání

  • zvýšení prostorové kapacity pro realizaci environmentálního vzdělávání

  • snížení energetické náročnosti a praktické dosažení dekarbonizace provozu

  • zvýšení resilience a energetické soběstačnosti

  • technologický upgrade instalovaných zařízení, aby sloužila jako názorné pomůcky a motivovaly k následování

Konkrétní prvky obnovy

Předmětem je přístavba stávajícího objektu seminárního centra Veronica v Hostětíně a modernizace zázemí stávajícího objektu centra.

Přístavba

Přístavba

Samostatná přístavba venkovní učebny v pasivním standardu v poloze přiléhající ke stávající budově. Cca 50 m2. Pochůzná střechy, ornitologická pozorovatelna, hvězdárna.