Domů » Ekologická vesnice

Výtopna na biomasu

Obecní výtopna na biomasu od roku 2000 vytápí téměř celou obec. Spaluje dřevní štěpku, odpad z okolních pil a lesů. Na rozvod tepla je napojeno 80% domácností.

V obci je ve srovnání s minulostí výrazně čistší vzduch, lidé nemusí pro uhlí do sklepa a navíc díky využívání tohoto obnovitelného zdroje energie každý rok společně uspoří přibližně 1100 tun emisí CO2 a tím přispívají k ochraně klimatu.

Výtopna vyprodukuje za topnou sezónu asi 3500 GJ tepla. Platby za palivo neopustí region, jako je tomu v případě uhlí, plynu či elektřiny, ale jdou obci. Významně se tak posiluje její enegetická soběstačnost a nezávislost

Kupte si publikaci k tématu

Biomasa jako obnovitelný zdroj energie - Ekonomické a energetické aspekty

Havlíčková, Kamila/Knápek, Jaroslav a kol. 177 Kč
Koupit »

Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně

využívání slunce a biomasy - představení obecní výtopny na biomasu a solárních instalací. 40 Kč
Koupit či stáhnout »

Stáhněte si

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002-2004

Autor: Radim Machů 2005 Stáhnout »

Co přinesly projekty v Hostětíně?

Odborná analýza přínosů projektů z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. 78 stran. Zcela přepracovaná podoba starších vydání z roku 2008 a 2010. 2013 Stáhnout »