Domů » O nás » Řešené projekty

Bioenergy in Motion | Bioenergie v pohybu

Film o inovačních technologiích užívaných v zemích Evropské unie při výrobě bioenergie pro ohřev a chlazení.

Hlavním záměrem filmu BIOENERGIE V POHYBU je zvýšit informovanost o nových a inovačních technologiích a systémech pro ohřev a chlazení využívajících biomasu v zemích EU, prostřednictvím posílení tržní důvěry určitých cílových skupin (koncových uživatelů, investorů, představitelů státní správy) v EU obecně, a zvláště pak ve třech cílových zemích, kterými jsou Bulharsko, Česká republika a Estonsko.

Film bude distribuován na DVD mezi koncové uživatele, investory a představitele státní správy. Bude zorganizováno několik veřejných projekcí na národní či mezinárodní úrovni. Na oficiálních stránkách projektu můžete film zhlédnout nebo též od počátku srpna 2008 zdarma objednat DVD.

Bioenergie v pohybu - oficiální stránky projektu

Tento projekt podpořil Šestý rámcový program.