Domů » O nás

Naši pracovníci

Ing. Marie Křiváková

Ředitelka Centra Veronica Hostětín, projektová manažerka, ekoporadkyně a certifikátorka přírodních zahrad

Petr "Ajs" Kucka

Klimatická krize, osobní uhlíková stopa, úspory energií, IT

Mgr. Hana Machů

Projektová manažerka, manažerka Tradice Bílých Karpat

Renata Bolečková

Provozní Centra Veronica Hostětín

Bc. et Bc. Jitka Datinská

Vedoucí lektorského týmu, koordinátorka EVVO, projektová garantka, práce se školami

Bc. Eliška Běhálková

Lektorka EVVO

Ing. Martina Poláchová

Lektorka EVVO

Mgr. Michaela Gajdošová

Průvodkyně klimatickým vzděláváním

Karla Vincenecová

Certifikátorka přírodních zahrad

Ludmila Holbíková

Kuchařka a pokojská

Lenka Šlahorová

Kuchařka - a ne tak ledajaká (vedoucí kuchyně)

Petr Drha

Administrativa, obchůdek a rozvoz obědů

Mgr. Radim Machů

Jednatel Moštárny Hostětín s.r.o.

Petra Lysáková

Vedoucí kavárny Fér Kaffé Veronica

Anna Koláčková

Cukrářka a kavárnice

Miroslava Koudelková

Cukrářka, kavárnice, pokojská

RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.

Projektová pracovnice, externí lektorka EVVO

Mgr. Ilona Zálešáková

Externí spolupracovnice

Mirka Fojtů

Koordinátorka komunikace

Petra Albrechtová

Průvodkyně klimatickým vzděláváním

Mgr. Michal Kysučan, Ph.D.

Lektor EVVO, projekty ČSOP

Ing. Eva Gabrhelová

administrativní a provozní pracovnice