Domů » O nás

Obec Hostětín

Hostětín, obec s 240 obyvateli, se rozprostírá v údolí potoka Kolelač na úpatí Bílých Karpat.
Hostětín se poprvé připomíná v roce 1412, kdy byl součástí světlovského panství (zámek Nový Světlov dodnes vévodí nedalekému městu Bojkovice). Po celý středověk obec, podobně jako celé okolí, strádala při vpádech nájezdníků z uherské strany hranice: v první polovině 16. století se uvádí dokonce jako "pustá" a v 17. století byla několikrát napadena a celá vypálena. Až v 18. století přineslo konečně relativní klid - došlo k výrazným změnám životního stylu a hospodaření. Vedle podhorského zemědělství se podstatná část mužů živila v průběhu 19. století až do období "první republiky" výnosným řemeslem zvěroklestičským - tzv. "miškáři" jezdili za výdělkem i do okolních zemí.

Nesporný význam pro místní hospodáře mělo (a dodnes má) i ovocnářství. Stejně jako na celém moravsko-slovenském pomezí se i v Hostětíně sušilo ovoce v roubených sušírnách. Z původních deseti, ve kterých se sušilo v první polovině 20. století, je jediná funkční. Chmelova sušírna stojí v zahradě za moštárnou pravděpodobně už od počátku 19. století a i dnes se v ní "postaru suší jablka, hrušky a trnky".

Od počátku devadesátých let místní obecní úřad ve spolupráci se státní správou a nevládními organizacemi prosadil řadu modelových projektů v oblasti životního prostředí. Pod obcí je postavena kořenová čistírna odpadních vod a většinu domů vytápí obecní výtopna na dřevní štěpku. Na deseti hostětínských domech jsou instalovány sluneční kolektory a od roku 2000 občanské sdružení Tradice Bílých Karpat vyrábí v místní moštárně jablečný mošt. Obec využívá šetrného veřejného osvětlení.

Ojedinělost Hostětína v měřítku České republiky spočívá v komplexnosti, koncentraci modelových projektů, jejich vzájemné provázanosti a funkčnosti v životě běžné obce.

 

Díky úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů uspoří obec ročně více než 1600 tun emisí CO2 - plynu, který zesiluje skleníkový efekt a tím vede ke globálním klimatickým změnám. 
Za svůj přínos k úsporám energie a ochraně životního prostředí byla v roce 2007 obci udělena národní cena za Českou republiku v prestižní celosvětové soutěži Energy Globe. Je to jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti energeticky úsporných projektů.

Hostětín má co nabídnout i turistům. Prochází tudy Bojkovická naučná stezka (vhodná pro pěší i cyklisty), která se napojuje na síť stávajících pěších turistických tras. Od roku 2005 obcí vede místní turistická značka, která se napojuje na "červenou hřebenovku". Pro turisty jsou lákavé i dřevěné sochy v krajině, rozmístěné v okolí Hostětína a sousedních obcí. Tato umělecká díla splynutá s přírodou vznikla při česko-slovenském sochařském sympoziu v roce 2002.

Obec nabízí ubytování pro 20 osob v rekreačním domě Na staré hospodě (č.p. 42).

Obec Hostětín, Hostětín 75, tel. +420 572 641 216
www.hostetin.cz