Domů » O nás » Řešené projekty

Cestujeme na zelenou

Cíl projektu

Rozvoj a propagace udržitelného cestovního ruchu.

Projekt se zaměřuje na území  Jižní Moravy,  Bílých Karpat a obec Hostětín. Přispívá k řešení na místní a regionální úrovni, obsahuje však šíření výstupů i na úrovni celostátní. Jednou částí je nalezení nových turistických cílů pro šetrný cestovní ruch (např.zemědělské farmy – zejména ekologické, přírodní a permakulturní zahrady, zajímavé příklady obnovitelných zdrojů energie – bioplynové stanice, vodní či větrné elektrárny, přírodně blízké revitalizace říčních toků v urbanizované krajině, naučné stezky, studánky, místa s příběhy, stanice pro handicapované živočichy, ZOOkoutky, přírodní parky a další chráněná území, certifikovaná místa Ekologicky šetrná služba, ECEAT- restaurace, ubytovny, pravidelné akce s environmentálním prvkem – farmářské trhy, regionální slavnosti, tradiční řemeslníci apod.). Druhou částí je balíček podkladů a aktivit nazvaný „Po stopách prince Charlese za bělokarpatskými poklady“, který představí přírodu a krajinu Bílých Karpat, chráněnou krajinnou oblast a biosférickou rezervaci UNESCO, chráněná území – rostliny, živočichové, panoramata, sochy v krajině, historie a tradice regionu, modelové projekty udržitelného rozvoje v Hostětíně, naučné stezky, muzea, památky, akce, ale také pobytové zážitky (tvoření, tanec, vaření, příběhy a výlety) a další zajímavosti.

Aktivity a jejich výstupy

CESTOVNÍ EKOMAPA JIŽNÍ MORAVY

  • on-line ekomapa s nejméně 100 cíli
  • 2 pilotní poznávací výlety
  • první fáze ekomapy pro Zlínský kraj

PO STOPÁCH PRINCE CHARLESE

  • multimediální prezentace
  • naučná stezka
  • turistická mapa

PROPAGACE UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

  • tematické číslo časopisu Veronica
  • prezentace na významných oborových akcích
  • informační leták
  • mediální výstupy (články, tiskové zprávy ad.)

 Doba realizace projektu: od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Děkujeme za podporu

Projekt byl finančně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR Ministerstvem pro místní rozvoj.