Domů » O nás » Řešené projekty

Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj

Projekt Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj je zacílen na mateřské školy v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.
Projekt je realizován v rámci Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace v termínu od 1. března 2013 do 28. února 2015.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských škol.

Hlavním řešitelem je Sdružení TEREZA.
Partnerem pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj je Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a pro Zlínský kraj ZO ČSOP Veronica. Dalším partnerem je Ekocentrum Podhoubí.

Co v projektu uskutečníme?

  • vytvoříme a ověříme metodiku programu Ekoškolka
  • zorganizujeme minimálně 5 vzájemných návštěv pilotních škol za cílem výměny zkušeností
  • provedeme evaluaci metodiky programu Ekoškolka
  • uskutečníme informační kampaň a program bude otevřen všem MŠ, které o něj projeví zájem
  • vytvoříme kritéria pro sebehodnocení a audit mateřských škol
  • udržíme v projektu zapojené pilotní MŠ i po jeho skončení a zároveň budeme zvyšovat počty nových zapojených mateřských škol
  • přispějeme k vytváření environmentálních návyků u předškolních dětí a skrze zapojení rodičů i k jejich přenosu do fungování rodiny

www.swiss-contribution.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.