Domů » O nás » Řešené projekty » Ochrana klimatu na místní úrovni

Energeticky soběstačný region

Realizace úspor a obnovitelných zdrojů energie v České republice jsou doposud spíše sporadické a závisí na motivaci jednotlivců, ať se jedná o úroveň domácností či institucí. Zahraniční příklady ukazují praktickou možnost energeticky soběstačného území – města či regionu (tzn. roční bilance vyrobeného tepla, elektřiny a pohonných hmot je vyrovnaná se spotřebou, zároveň pocházejí z obnovitelných zdrojů). Existují koncepční dokumenty, plánující energetickou soběstačnost státu, při současném dosažení uhlíkově neutrální energetiky.

Podobný komplexní postup je zásadním nástrojem k ochraně klimatu. V projektu jsme vytvořili první krok ke konceptu soběstačného území na mikroregionální úrovni.

Jako modelové jsme si vybrali území mikroregionu Bojkovsko (Zlínský kraj, 14 obcí, cca 13 500 obyvatel, podhůří Bílých Karpat). Mikroregion zahrnuje i obec Hostětín, v níž má naše organizace zkušenosti s budováním energetické soběstačnosti (oceněné v roce 2007 národní cenou Energy Globe). Proběhla osobní jednání se zástupci veřejné správy a dalších klíčových subjektů v regionu – průzkum stávajícího stavu a potřeb území z hlediska spotřeby energie a jejích zdrojů (s využitím existujících dat sebraných na krajské úrovni). Úvodní analýza je základním dokumentem pro mikroregion, na nějž lze navazovat při plánování dalších kroků.

Vytvořili jsme speciální sekci webových stránek věnovanou energetické soběstačnosti - důvodům, přínosům a příkladům konceptů energetické soběstačnosti v zahraničí, případně podobným snahám v České republice (rakouská soběstačná obec Güssing, koncept uhlíkově neutrální Velké Británie, jediná česká energeticky soběstačná obec Kněžice, hodnocení úspor emisí CO2 u projektů v Hostětíně, obsažené v právě publikované studii Trastu pro ekonomiku a společnost „Co přinesly projekty v Hostětíně?“ ad.). Můžete se podívat nawww.veronica.cz/energeticka_sobestacnost.

V rámci projektu proběhly i 2 motivační exkurze zástupců mikroregionu na místa realizace úspor a obnovitelných zdrojů energie. První exkurze vedla do naší jediné energeticky soběstačné obce Kněžice a soubor pasivních domů v Koberovech. Na druhé exkurzi jsme se věnovali fotovoltaice (elektrárna v Ostrožské Lhotě) a využití biomasy a slunce v obci Salaš.

Aktivity byly finančně podpořeny v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiály nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.