Domů » O nás » Řešené projekty

GRETA - Globální i Regionální Environmentální TAžení

Cílem projektu je motivovat žáky, studenty, veřejnou správu a veřejnost k zvýšení úsilí pro ochranu klimatu, nabídnout jim potřebné poznatky a nástroje a podnítit je ke změnám vlastního chování i přístupu ke správě věcí veřejných, který bude věnovat maximální pozornost mitigaci klimatické změny a adaptaci na její dopady. Cíle se dosáhne především realizací dvou ročníků celostátní soutěže pro školy CO2 liga a rovněž dvou ročníků celostátní kampaně Hodina Země, zaměřené na veřejnost a veřejnou správu.