Domů » O nás » Řešené projekty

GRETA - Globální i Regionální Environmentální TAžení

Cílem projektu je motivovat žáky, studenty, veřejnou správu a veřejnost k zvýšení úsilí pro ochranu klimatu, nabídnout jim potřebné poznatky a nástroje a podnítit je ke změnám vlastního chování i přístupu ke správě věcí veřejných, který bude věnovat maximální pozornost mitigaci klimatické změny a adaptaci na její dopady. Cíle se dosáhne především realizací dvou ročníků celostátní soutěže pro školy CO2 liga a rovněž dvou ročníků celostátní kampaně Hodina Země, zaměřené na veřejnost a veřejnou správu.

 

● Aktivita 1: celoroční školní soutěž CO2 liga

CO2 liga je celoroční environmentálně vzdělávací program pro školy, který představuje žákům klimatický rozvrat od A do Z.

Soutěž, ve které nesoutěží školy mezi sebou, ale každý tým soutěží s časem, aby se mu včas podařilo omezit produkci skleníkových plynů a zabránilo se nebezpečnému oteplení planety.
Jednotlivá témata CO2 ligy se týkají místa, kde žáci žijí. Zjistí, jak ovlivní klimatická změna život v České republice a v jejich obci, jak můžeme snížit jeho dopady a jak se na něj můžeme připravit.
Dozví se řadu informací a zároveň provádí nejrůznější praktické úkoly – zajímavé, zábavné i odborné. Dostávají unikátní výukové materiály z dílny Ekologického institutu Veronica, například sérii vzdělávacích videí o klimatu.

Činnost týmu CO2 ligy vtáhne do dění celou školu, podpoří spolupráci mezi žáky navzájem i mezi školou, obcí a veřejností.

CO2 liga je určená pro týmy 5 - 10 nadšených studentů ve věku cca 13 - 16 let (ZŠ, SŠ) a do projektu se v současnosti přihlašuje každým rokem okolo 50-70 škol.

V průběhu školního roku probíhají čtyři kola – mise. V každém z nich týmy CO2 ligy dostanou úvodní informace vysvětlující část problematiky spojené s klimatickými změnami a následně navázané úkoly, které mají během kola splnit. Pomocí úkolů zjišťují, co sami s daným problémem můžou dělat a svou činnost zprostředkovávají ostatním žákům školy a veřejnosti. Plněním úkolů se posouvají k cíli - snaze zabránit přílišnému oteplení Země.

● Aktivita 2: mezinárodní kampaň Hodina Země

Hodina Země je celosvětová kampaň, která má za úkol zvýšit povědomí o klimatické krizi. Letos si současná situace vynutila zaměření akce na jednotlivce a průběh především online. K lidem míří výzva, aby si stanovili konkrétní závazek pro snížení svého dopadu klima. Ekologický institut Veronica koordinuje kampaň již po jedenácté.

Zatímco v jiných letech po celém světě zhasínaly obce, města a jejich dominanty, lidé vycházeli do ulic a pořádali společné akce, letos se Hodina Země bude konat jen z bezpečí domovů. Cílem akce je, aby si každý uvědomil možné negativní dopady svých každodenních činností na klima a zavázal se je snižovat. Na webu kampaně je proto nabídka dobrovolných závazků, ze kterých si mohou vybrat, nebo si stanovit klimatický závazek vlastní. Mohou se třeba jednou týdně stát veganem, omezit jízdy autem, začít využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo netopit víc, než je potřeba.

Hodina Země je nejrozsáhlejší celosvětová klimatická akce, ve které si od roku 2007 miliony lidí připomínají nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. V České
republice se v roce 2019 zapojilo rekordních 165 obcí, včetně 13 statutárních měst a tisíce jednotlivců.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.