Domů » O nás » Řešené projekty

Hostětín pro každého aneb překonejme bariéry

Tématu EVVO pro handicapované se věnujeme již od roku 2015. Během této doby jsme zjistili potřeby osob s různým zdravotním omezením a jejich možnosti při návštěvě regionu Bílých Karpat, kde máme pracoviště v Hostětíně, ve spolupráci se Správou CHKO BK jsme vytvořili Plán interpretace Bílých Karpat pro zdravotně znevýhodněné, částečně uzpůsobili areál Centra Veronica handicapovaným (bezbariérový pokoj a vzdělávací část, vodící linie a hmatové prvky v interiéru, interaktivní prvky v zahradě označeny braillovým písmem, pořízení speciálního zvedáku se závěsem apod.) a začali vytvářet nabídku EVVO pro tyto cílové skupiny.

Doposud vytvořené programy jsou zaměřeny na dospělé. Spolupracujeme s cílovými skupinami nevidomých (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS), tělesně a mentálně postižených (Domov pro mně) a seniorů.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím interpretace přírodního dědictví Bílých Karpat a ekologických projektů udržitelné obecní infrastruktury obce Hostětín rozšířit environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu dětem a mládeži s handicapem a na děti integrované. Jedná se tedy o novou cílovou skupinu, práce doposud probíhala s dospělými. 

V rámci tohoto projektu jsme spolupracovali i se školami se sociálním zaměřením (Bojkovice, Zlín) a poskytli jejich žákům školení o možnostech zařazení ekologické výchovy do programů pro zdravotně postižené.

Co jsme realizovali?

 • Navázali a prohloubili spolupráci s vybranými NNO, krajskými a příspěvkovými organizacemi působícími ve zdravotní a sociální oblasti (A1)
 • Připravili metodiku pro jednodenní a pobytové environmentální programy pro tělesně a zrakově postižené děti a mládež a zrealizovali specializované programy EVVO (A2)
 • Vyškolili pracovníky vybraných sociálně zaměřených organizací a studenty sociálně zaměřených škol v regionu v základech environmentální výchovy a zprostředkovali jim příklady dobré praxe (A3)
 • A danou problematiku představili široké veřejnosti (A4).

Fotogalerie z pilotního ověření programů

 

Děkujeme řadě institucí a nadací za podporu pro pobyt děti s handicapem při pilotním ověření programu:

 • Jihočeský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Život dětem o.p.s.  
 • Nadace Naše dítě  
 • Nadace Charty 77 
 • Nadační fond Domácí anděl  
 • Kouzelná přání z.s.  
 • Nadační fond Advokáti  

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.